• Tư chất: 21

• Khi kích hoạt đủ số món trang bị Tử Kim sẽ nhận được thêm kỹ năng bổ trợ (Chỉ có ở trang bị Tử Kim).

- Kích hoạt 2 món nhận kỹ năng Bất Diệt Thần Khu: Khi ra trận nhận hộ thuẫn bằng 20% sinh lực tối đa bản thân.

- Kích hoạt 4 món nhận kỹ năng Bất Diệt Thần Lực: Mỗi lần ra tay có 10% tỷ lệ gây x2 sát thương cơ bản.

• Kỹ năng trang bị: Trang bị Tử Kim sẽ có 2 nhánh kỹ năng mang thuộc tính Hỏa/Thủy. Mỗi thuộc tính sẽ có kỹ năng đặc trưng khác nhau. Chỉ có thể lựa chọn nâng cấp một trong hai thuộc tính, sau khi nâng cấp có thể chuyển thuộc tính qua lại tùy thích mà không tốn bất kỳ nguyên liệu nào.

• Trang bị sẽ được đổi màu dựa vào thuộc tính đã chọn.

• Để nâng cấp kỹ năng sẽ phải tốn lượng mảnh trang bị Tử Kim tùy theo cấp bậc nâng:

Cấp kỹ năng

Số lượng (Mảnh trang bị tử kim)

0 → 1

50

1 → 2

100

2 → 3

150

⇒ Đây là tính năng chỉ có ở Trang Bị Tử Kim

• Luyện hồn:

- Tính năng này giúp Tướng quân có thể mạnh hóa các chỉ số thuộc tính của của trang bị Tử Kim.

- Nguyên liệu sử dụng: Luyện Hồn Cang.

- Nguồn nhận nguyên liệu: Tham gia tính năng Thần Võ Các.