• Điều kiện mở: Cấp độ 20

• Để hỗ trợ Tướng quân nhiều hơn trong việc trải nghiệm game thì đợt update này Tiểu Bo sẽ cho ra mắt một tính năng hoàn toàn mới và vô cùng tiện ích đó là tính năng Trợ Thủ.

• Cách thức sử dụng: Vào tính năng Trợ Thủ sau đó chọn những hoạt động hoặc những tính năng quay miễn phí như: Phó Bản Ngày, Chiêu Tướng Đài, Thần Binh Bảo Khố, Chiêm Tinh Các, Đấu Trường. Tiếp đến chọn xong nhanh, Tiểu Bo sẽ giúp Tướng quân hoàn thành nhanh các mục đã chọn.

• Trong giao diện Trợ Thủ nhấn chọn Tăng Tốc sẽ hiện ra giao diện cho Tướng quân lựa chọn tăng tốc độ game lên bao nhiêu lần. Lưu ý chỉ tăng tốc độ game nhằm giúp Tướng quân thao tác nhanh hơn và đặc biệt đỡ tốn thời gian chờ khiêu chiến phó bản. Nếu Tướng quân chưa mở tính năng Trợ thủ thì có thể chọn icon Mèo Tiểu Bo để tiến hành cài đặt tăng tốc độ.

• Mở giới hạn tăng tốc độ dựa vào cấp VIP:

- Tăng tốc x3: Đạt Lv20 mở

- Tăng tốc x6: Đạt VIP6 mở

- Tăng tốc x8: Đạt VIP9 mở