1. PB chính tuyến: mở rộng đến chương 261-285.

2. Liệt Truyện: mở rộng đến chương 16.

3. Thưởng thành tựu: mở rộng thêm thành tựu của tính năng mới + thành tựu ẩn.

4. Thời Không: mở rộng thêm 1 chương.

5. Bí Cảnh Thần Thú: mở rộng đến chương 30.

6. PB Thí luyện: Thêm BXH all server, quay hình vượt ải.

7. Ưu hóa phân giải nhanh trang bị: từ Lv65 trở lên có thể thêm nhanh trang bị tím để phân giải, từ Lv75 trở lên có thể thêm nhanh trang bị cam để phân giải.

8. Hợp kích binh phù: có cường hóa nhanh, lv ≥75 mở.

9. Thần thú bí cảnh: thêm càn quét nhanh, lv≥90 mở.

10. Thêm thức tỉnh nhanh, trùng sinh tướng đã thức tỉnh, sẽ hoàn trả đạo cụ thức tỉnh, có thể dùng đạo cụ để thức tỉnh nhanh võ tướng.

11. Ưu hóa bán mệnh tinh: có thể chọn số lượng, thêm nhận nhanh.

12. Mở rương: tối đa 500, thêm nút "Nhiều nhất".

13. Ưu hóa Thời Không Ngoại Truyện: có thể skip chiến đấu.

14. Ưu hóa mệnh tinh: sắp xếp 7 sao, rút thường +1, dùng nhanh.

15. Hiển thị avatar mới trong chat riêng.

16. Mệnh Tinh: Có thể chọn số lượng khi bán Mệnh Tinh.

17. Thêm hiệu ứng icon avatar tướng Tử Kim.

18. Ưu hóa khóa tự động trang bị thần thú: nhận trang bị thần thú không phải loại exp phẩm từ kim trở lên, tự động khóa, có thể nhấp nút khóa nhỏ để mở khóa.

19. Điều chỉnh Tiệm: Thần Thú, Thần Binh thêm mảnh Kim.

20. Đấu giá Boss Quân Đoàn: thêm Đá Bùa Tử Kim.

21. Điều chỉnh nhận thưởng tích lũy thẻ tháng: sau khi đủ điểm cần phải thao tác nhận thưởng (Hiện tại khi đủ tích lũy tự nhận vào túi).