♦ Điều kiện mở: Cấp độ 90

♦ Cách vào: Giao diện chính → Chinh chiến → Vô Song Thí Luyện → Thần Võ Các

♦ Quy tắc:

• Sau khi vào Thần Võ Các sẽ mở con đường vượt ải, thông qua cách chiến thắng tiểu quái hoặc nhận thẻ trợ chiến để tiến vào tầng tiếp theo.

• Thẻ trợ chiến cũng có thể mang theo buff đặc biệt, có thể xem thẻ trợ chiến đã nhận được trong túi thẻ trợ chiến.

• Trước khi bắt đầu chiến, có thể dùng thẻ trợ chiến (mỗi trận tối đa dùng 2 thẻ, thắng sẽ tiêu hao mảnh thẻ tương ứng), vượt qua ải khu vực hiện tại, sẽ xóa thẻ trợ chiến đã nhận.

• Mỗi 3 ngày, tiến độ khiêu chiến sẽ tự động reset về khu vực khiêu chiến lần trước hoặc tầng 1. Sau khi reset, chỉ cần đánh bại quái vật tầng 6, thì có thể nhận được Tàn Dư Bảo Đồ, tìm bảo tàng trong Thần Trang Bảo Đồ.

♦ Tiệm Thần Võ:

Khiêu chiến thắng lợi có thể nhận được Thẻ Thần Võ, dùng để đổi đạo cụ trong tiệm Thần Võ.