♦ Điều kiện tham gia: Cấp độ 45

♦ Loại hoạt động: Hoạt động hạn giờ (Mỗi lần mở kéo dài 6 ngày)

♦ Thời gian tham gia: Chi tiết thời gian mở hoạt động sẽ được thông báo trên trang chủ

♦ Cách vào: Giao diện chính → Chinh chiến → Thảo phạt dị thú → Loạn thế anh kiệt

♦ Quy tắc tham gia:

• Vào tính năng có thể chọn PB mở trong ngày để khiêu chiến, mỗi PB Boss có kỹ năng riêng.

• Map phó bản dùng bản đồ như ván cờ, có thể di chuyển né kỹ năng Boss, hoặc nhấp nút tấn công phát ra quả cầu lửa gây sát thương Boss.

• Chiến đấu: Thắng Boss sẽ nhận thưởng mốc cao, đồng thời có tỷ lệ nhận thưởng lớn hiếm có. Số lần thưởng mỗi ngày có hạn.

• Mỗi kỳ event, sát thương cao nhất trong 1 trận gây ra cho Boss, sẽ được xếp hạng trong server, phần thưởng gửi qua thư sau khi kết thúc event.

• Thành tựu: Khi đủ điều kiện, có thể nhận thêm thưởng thành tựu.

• Phần thưởng BXH đánh Boss Trương Giác:

• Phần thưởng BXH đánh boss Đổng Trác:

• Phần Thưởng BXH đánh boss Viên Thiệu: