Kỹ năng Hồi Sinh lần đầu có tại game Thiếu Niên 3Q.

• Thần Thú Tử Kim Bích Thủy Kỳ Lân sinh ra mang trong mình sức mạnh Tử Kim đột phá tất cả giới hạn, việc sở hữu thần thú Tử Kim trong giai đoạn này sẽ giúp Tướng quân dễ dàng chinh phục Tam Quốc và khiến các kẻ thù khác phải khiếp sợ.

• Hiệp Chiến: Có thể gắn một Thần Thú khác vào ô Hiệp chiến để tăng sức mạnh (giống với hiệp chiến của Tướng Tử Kim), tính năng này chỉ có duy nhất ở Thần Thú Tử Kim.

• Cách nhận: Tham gia sự kiện Mừng Lễ, Phú Giáp Thiên Hạ.

• Kỹ năng thần thú: Khi Võ Tướng thứ 2 phe ta tử vong, toàn bộ phe ta hồi 475% sinh lực, đồng thời lấy 20% sinh lực hồi sinh 1 đồng đội tử vong (Mỗi trận kích hoạt 1 lần).

• Kỹ năng bảo hộ (2 sao mở): Kèm 1 Thủy Thuẫn bảo vệ 1 Thần Thú hồi sinh phe ta (Khi bị tấn công, chuyển hóa 20% sát thương phải chịu thành trị liệu hồi phục cho bản thân), duy trì 2 hiệp (Mỗi trận chỉ kích hoạt 1 lần).