Sau khi thần binh Tử Kim 1 Ỷ Thiên Kiếm xuất hiện đã làm mưa làm gió bấy lâu nay. Giờ đây một thần binh Tử Kim mang sức mạnh mới đã xuất hiện. Thái Công Hộ Phù sẽ là thần binh mang lại một màu sắc mới cho Tướng quân giai đoạn sắp tới.
Đặc điểm nổi trội: Thần Binh Tử Kim có 2 kỹ năng, có thêm tính năng Hiệp Chiến (Liên kết một thần binh khác để tăng sức mạnh)
• Kỹ năng 1: Khi bị Võ tướng tấn công, có 40% kích hoạt [Lôi Chú] tấn công 1 kẻ địch ngẫu nhiên. (Mỗi hiệp tối đa kích hoạt 1 lần). [Lôi Chú] gây cho địch 252% sát thương pháp thuật, có 30% làm choáng địch 1 hiệp. Lôi Chú có 20% gây sát thương x2, có 50% làm choáng địch 1 hiệp, đồng thời giảm 20% bạo kích, duy trì 2 hiệp.
• Kỹ năng 2: Đầu trận nhận 3 luồng [Thái Công Linh Phù] che chở, mỗi luồng [Thái Công Linh Phù] tăng cho bản thân 10% né tránh và giảm sát thương.
  [Linh Phù 1] khi sinh lực bản thân lần đầu dưới 70%, hủy Linh Phù này, triệu hồi Lạc Tuyết tấn công toàn bộ địch, gây 150% sát thương pháp thuật, và có 10% làm choáng địch 1 hiệp.
  [Linh Phù 2] khi sinh lực lần đầu dưới 40%, hủy Linh Phù này, tăng cho toàn bộ đồng đội 10% né tránh và giảm sát thương, hồi 8% sinh lực tối đa, đồng thời bản thân hồi 15% sinh lực tối đa.
  [Linh Phù 3] khi tử vong, có 50% hủy Linh Phù này, hồi sinh với 20% sinh lực tối đa hoặc gây cho địch sát thương bằng 20% sinh lực tối đa bản thân. (Mỗi bùa tối đa chỉ kích hoạt 1 lần).