Một tính năng hoàn toàn mới sắp được ra mắt trong phiên bản tháng 7 này. Chiến Pháp có thể gắn vào tướng để tăng chỉ số sức mạnh, ngoài ra Chiến Pháp còn hỗ trợ trong trận chiến thông qua kỹ năng riêng của từng loại Chiến Pháp.
♦ Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 73
♦ Cách xem: Giao diện chính → Mặc → Chiến Pháp
♦ Cách mặc: Giao diện chính → Đội hình → Chọn Tướng → Chọn ô Chiến Pháp
• Trong đội hình chỉ có thể sử dụng được 1 loại Chiến Pháp. Nghĩa là mỗi tướng sẽ sử dụng Chiến Pháp khác nhau.
• Chiến Pháp phân chia sức mạnh dựa trên phẩm chất. Hiện tại có các loại phẩm chất sau: Đỏ, Kim, Tử Kim.
• Tướng quân có thể mạnh hóa Chiến Pháp của mình bằng cách Tu Tập hoặc Nghiên Cứu.
• Khi mạnh hóa tính năng Tu Tập sẽ bao gồm có Tầng và Đoạn. Mỗi Tầng sẽ có các mốc Đoạn nhất định, khi nâng cấp đủ các mốc Đoạn sẽ tăng Tầng. Vật phẩm sử dụng để tăng mốc Đoạn là Sách Tranh, ở mốc Đoạn cuối cần sử dụng vật phẩm đặc biệt là Sách Tranh-Cao để tăng.
• Vật phẩm Sách Tranh và Sách Tranh-Cao có thể tìm được thông qua tính năng Học Cung Luận Chiến và trong Tiệm Luận Chiến.
• Nghiên cứu tính năng giúp tăng Bậc Chiến Pháp, để tăng bậc cần sử dụng đạo cụ yêu cầu. Một số đạo cụ yêu cầu Sách Tinh Nghiên-Đỏ, Sách Tinh Nghiên-Kim, Sách Tinh Nghiên-Tử Kim hoặc Chiến Pháp có cùng phẩm với 3 đạo cụ trên. Ở các bậc đặc biệt sẽ yêu cầu cố định vật phẩm Chiến Pháp sử dụng để tăng bậc.
• Đối với Chiến Pháp phẩm Đỏ và Kim khi tăng cấp từ bậc 4 lên sẽ được tăng lên một phẩm, còn chiến pháp Tử Kim vẫn tăng bậc bình thường. Ví dụ khi tăng:
  - Chiến Pháp phẩm Đỏ bậc 4 → Chiến Pháp phẩm Kim bậc 0
  - Chiến Pháp phẩm Kim bậc 4 → Chiến Pháp phẩm Tử Kim bậc 0
  - Chiến Pháp phẩm Tử Kim bậc 4 → Chiến Pháp phẩm Tử Kim bậc 5
• Tướng quân có thể kích hoạt đồ giám Chiến Pháp để tăng thêm lực chiến bằng cách thu thập các Chiến Pháp theo yêu cầu.
• Thông tin toàn bộ Chiến Pháp trong đợt update lần này:
Phẩm
Tên + Hình ảnh
Kỹ năng
Tử KimLong Diệm Lược Thế

- Kỹ năng chủ động: Đầu trận làm địa hình phe địch biến thành Dung Nham (Trong Dung Nham bạo kích, chính xác, phá kích của địch giảm 20%), gây cho toàn bộ địch 130% sát thương pháp thuật, có 60% làm địch vào trạng thái Bộc Viêm (Mỗi hiệp khấu trừ của địch 8% sinh lực tối đa, không quá 350% tấn công của người thi triển, trạng thái Bộc Viêm không ổn định, có 50% gây cho địch sát thương x1.4, đồng thời tiễn xạ lên kẻ địch xung quanh, chịu 50% sát thương Bộc Viêm), duy trì 2 hiệp. Khi hiệp 1 kết thúc, gây nổ địa hình dung nham, địch trên địa hình chịu 200% sát thương pháp thuật.

- Kỹ năng bị động: Tăng sát thương cuối toàn bộ tăng 10%, toàn thuộc tính +5%.
Tử Kim
Thái Công Lục Thao

- Kỹ năng chủ động: Trong 2 hiệp đầu, mỗi lần Võ Tướng phe ta hành động, có 60% triệu hồi Huyền Vũ thôn tính ngẫu nhiên 1 hiệu quả khống chế phe ta, thôn tính thành công tăng 20% kháng bạo và chống đỡ (Mỗi hiệp tối đa kích hoạt 2 lần). Khi bắt đầu hiệp 3, kích hoạt Ma Hổ Giáng Lâm hồi cho tất cả đồng đội 20% sinh lực tối đa, ngẫu nhiên được tăng 1 loại trong: 20% tấn công, 20% bạo kích và 20% sát thương, duy trì 2 hiệp.

- Kỹ năng bị đông: Giảm sát thương cuối toàn bộ tăng 10%, toàn thuộc tính +5%.
Kim
Khuynh Quốc Khuynh Thành

Khi tấn công nộ khí, 50% làm 1 kẻ địch ngẫu nhiên mê hoặc (Mê hoặc: Không thể hành động, khi kết thúc hồi cho 1 đồng đội ngẫu nhiên 8% sinh lực tối đa), duy trì 1 hiệp.
Kim
Vân Nguyệt Thanh Huy

Khi bản thân tử vong, toàn bộ Võ tướng phe ta tăng 15% né tránh và kháng bạo, nhận hiệu quả Hồi Xuân (Mỗi hiệp hồi sinh lực bằng 40% tấn công người thi triển), duy trì 2 hiệp.
Kim
Tê Giáp Chẩm Qua

Khi sinh lực bản thân lần đầu dưới 50%, tăng cho bản thân 50% phòng thủ và 30% chống đỡ, duy trì 3 hiệp.
Kim
Họa Cổ Mê Ảnh

Khi đánh thường, có 70% kích hoạt, gây cho 2 kẻ địch sinh lực cao nhất 188% sát thương pháp thuật, đồng thời vào trạng thái trúng độc (Mỗi hiệp khấu trừ sinh lực bằng 100% tấn công người thi triển, bỏ qua phòng thủ), duy trì 2 hiệp.
Đỏ
Âm Mưu Bại Lộ

Né tránh khi bị tấn công, gây cho 2 kẻ địch ngẫu nhiên 120% sát thương vật lý (Mỗi hiệp chỉ 1 lần).
Đỏ
Khô Mộc Phùng Xuân

Khi bản thân chịu 1 lần sát thương trên 35% tỉ lệ của bản thân sẽ kích hoạt, hồi cho đồng đội hàng trước sinh lực bằng 60% tấn công bản thân (Mỗi trận chỉ kích hoạt 1 lần).