• Cánh Tử Kim bậc 14 Bích Ảnh Thương Huy với tên gọi hay và sức mạnh cộng thêm cực kì nhiều. Trong thời gian tới chắc chắn sẽ làm cho bảng xếp hạng Hiệu Lệnh Thiên Hạ chao đảo.
• Cách nhận Lông Tử Kim: Tham gia sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ (thời gian diễn ra: theo dõi trang chủ).