♦ Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 73
♦ Cách vào: Giao diện chính → Chinh chiến → Học Cung Luận Chiến
♦ Quy tắc:
• Học Cung Luận Chiến mỗi ngày có số lần khiêu chiến cố định (10 lượt), thời gian reset lúc 0h mỗi ngày. Chiến đấu thành công sẽ tiêu số lần và nhận thưởng chiến đấu.
• Mỗi lượt đều dựa vào Lực chiến cá nhân ngẫu nhiên sinh ra 3 đối thủ, trong đó đối thủ Lực chiến cao nhất là Ngũ Kinh Tiến Sĩ, 2 người còn lại là Học Cung Đệ Tử, nếu không đồng ý kết quả ghép này, có thể tạo mới tính năng để ghép lại. Người chơi có thể chọn 1 trong 3 đối thủ để khiêu chiến.
• Đánh bại đối thủ nhận thưởng vật phẩm và điểm. Lực chiến đối thủ bị đánh bại càng cao, thưởng điểm càng nhiều.
• Vào tính năng, cần 6 tướng lên trận chia thành trận đầu 3 người và trận sau 3 người, tiến hành 2-3 trận chiến, người chơi và đối thủ đều lên trận theo trận đầu và trận sau của mình, sau khi bắt đầu trận chiến, số lượt đều sẽ tính lại từ đầu.
• Đối với kỹ năng Thần thú, kỹ năng Hợp kích và kỹ năng Thần binh, mỗi trận chiến 3vs3 đều xem là 1 trận chiến hoàn chỉnh, trong 3 trận chiến có thể sử dụng nhiều lần, đồng thời để thể hiện vị trí chủ thể của võ tướng trong chến đấu 3vs3, chỉ số của sinh lực tướng, sát thương tướng ở các trận hình sẽ tiến hành điều chỉnh cân bằng.
• Server gần nhau lập thành 1 khu lớn, BXH dựa trên tích điểm của cá nhân trong khu lớn, diệt đối thủ sẽ nhận tích điểm, số lượng tích điểm có liên quan đến lực chiến của đối thủ. 0h thứ 2 tổng kết BXH, thưởng gửi qua thư, đồng thời reset tất cả tích điểm.
• Đối thủ lực chiến cao nhất mỗi lượt là Ngũ Kinh Tiến Sĩ, số lượng Ngũ Kinh Tiến Sĩ đánh bại mỗi tuần đạt số lượng nhất định được mở rương.
• Tham gia tính năng Học cung luận chiến , nhận Chiến Pháp Tinh Phách, dùng đổi thưởng trong shop tính năng.