SỰ KIỆN VƯƠNG GIẢ CHIẾN (19/07)

18-07-21

♦ Thời gian tham gia mùa giải: từ 0:00 ngày 19/07 đến 23h59 25/07
♦ Phạm vi: Tất cả server có thể tham gia
♦ Điều kiện: Nhân vật đạt Level 55
♦ Mô tả:
• Thi đấu Vương Giả Chiến là cách chơi ghép thi đấu cá nhân toàn server.
• Căn cứ vào những người có số điểm tương đương với nhau để ghép đối thủ.
• Số điểm có được quyết định Bậc của người chơi, có 7 bậc: Đồng/Bạc/Vàng/Bạch Kim/Kim Cương/Tinh Anh/ Vương Giả.
• Trong mùa giải, bậc của người chơi càng cao thì sẽ nhận được kỹ năng hợp kích phẩm chất cao, tăng thêm thuộc tính và KNB.
• Kết thúc mùa giải căn cứ vào xếp hạng để phát thưởng.
♦ Cách vào: Giao diện chính → Chinh chiến → Thi đấu cá nhân → Vương Giả Chiến.
♦ Quy tắc:
• Bậc sau mỗi trận sẽ tăng hoặc giảm dựa theo số điểm mà người chơi đang có.
• Thuộc tính tăng: có hiệu lực vĩnh viễn sau khi mùa giải kết thúc, reset khi mùa giải mới bắt đầu.
• Kích hoạt hợp kích: Có thể kết hợp sử dụng với đội hình, hợp kích chỉ sử dụng được trong Vương Giả Chiến, reset khi kết thúc mùa giải.
• Mỗi lần tăng bậc sẽ được nhận thưởng KNB 1 lần (Gửi qua thư).

♦ Bảng xếp hạng mùa giải: được chia làm 3 bảng:
• Bảng xếp hạng Server: Căn cứ vào điểm của toàn bộ người chơi trong server để xếp thứ hạng. Kết thúc mùa giải căn cứ vào bảng xếp hạng để phát thưởng. Phần thưởng tài nguyên sẽ được gửi qua thư.
• Bảng xếp hạng Khu Đấu: Căn cứ vào điểm của người chơi ở các server mở gần nhau để xếp thứ hạng. Kết thúc mùa giải sẽ nhận được khung Avatar mùa giải.
• Bảng xếp hạng Toàn Server: Căn cứ vào điểm của người chơi trong tất cả các server để xếp thứ hạng. Điều kiện bắt buộc để tăng cấp bậc cao.

♦ Lịch Đại Vương Giả:
Sau khi kết thúc mùa giải, ghi nhận và lưu danh của người chơi hạng 1 toàn server, hạng 1 khu đấu và hạng 1 server.

♦ Nhiệm vụ ngày:
Hoàn thành các nhiệm vụ trong mục Nhiệm vụ ngày để nhận thưởng giá trị.

Sự kiện chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, Tướng quân nhớ tham gia đầy đủ để đem về cho mình nhiều phần thưởng nhé!
Tiểu Bo
Event Left