SỰ KIỆN TRỜI BAN PHÚC LÀNH (31/07)

30-07-21

♦ Thời gian: từ 00:00 – 23:59 ngày 31/07
 Điều kiện: Server mở đủ 8 ngày (Từ S1 – S269 đạt đủ điều kiện tham gia)

Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng Quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.

♦ Thông tin gói ưu đãi:
• Gói 22,000 VND: Siêu ưu đãi 1000%
Chỉ với 22,000 VND nhận ngay 5 Quân Kỳ, 60 KNB, 5 Trống Quân, 5 Kèn Lệnh, 288888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*80.
Tổng giá trị lên tới 1888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 69,000 VND: Siêu ưu đãi 510%
Chỉ với 69,000 VND nhận ngay 10 Quân Kỳ, 180 KNB, 8 Trống Quân, 8 Kèn Lệnh, 388888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*200.
Tổng giá trị lên tới 2888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 279,000 VND: Siêu ưu đãi 340%
Chỉ với 279,000 VND nhận ngay 30 Quân Kỳ, 788 KNB, 20 Trống Quân, 20 Kèn Lệnh, 888888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*800.
Tổng giá trị lên tới 7888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 799,000 VND: Siêu ưu đãi 290%
Nạp gói 799,000 VND ngoài nhận 70 Quân Kỳ, 1888 KNB, 60 Trống Quân, 60 Kèn Lệnh, 208 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*2400.
Tổng giá trị lên tới 18888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 1,299,000 VND: Siêu ưu đãi 270%
Nạp gói 1,299,000 VND ngoài nhận 100 Quân Kỳ, 3888 KNB, 80 Trống Quân, 80 Kèn Lệnh, 308 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*4000.
Tổng giá trị lên tới 28888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 2,199,000 VND: Siêu ưu đãi 240%
Nạp gói 2,199,000 VND ngoài nhận 150 Quân Kỳ, 5888 KNB, 100 Trống Quân, 100 Kèn Lệnh, 508 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*8000.
Tổng giá trị lên tới 42888 Kim Nguyên Bảo.

Tướng Quân đừng bỏ các gói siêu ưu đãi này nhé!
Tiểu Bo
Event Left