SỰ KIỆN TRỜI BAN PHÚC LÀNH (28/07)

27-07-21

♦ Thời gian: từ 00:00 – 23:59 ngày 28/07
 Điều kiện: Server mở đủ 15 ngày (Từ S1 – S259 đạt đủ điều kiện tham gia)

Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng Quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.

♦ Thông tin gói ưu đãi:
• Gói 22,000 VND: Siêu ưu đãi 2700%
Chỉ với 22,000 VND nhận ngay 5 Rương Chọn Xúc Xắc Tử Kim, 10 Linh Thú Đơn-Cực, 40 Linh Thú Đơn-Thượng, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*80.
Tổng giá trị lên đến 4888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 69,000 VND: Siêu ưu đãi 1200%
Chỉ với 69,000 VND nhận ngay 10 Rương Chọn Xúc Xắc Tử Kim, 15 Linh Thú Đơn-Cực, 40 Linh Thú Đơn-Thượng, 888888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*200.
Tổng giá trị lên đến 6888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 799,000 VND: Siêu ưu đãi 330%
Nạp gói 799,000 VND ngoài nhận 35 Rương Chọn Xúc Xắc Tử Kim, 15 Mảnh Thần Thú Bích Thủy Kì Lân, 40 Linh Thú Đơn-Cực, 70 Linh Thú Đơn-Thượng, 208 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*2400.
Tổng giá trị lên tới 21888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 1,299,000 VND: Siêu ưu đãi 270%
Nạp gói 1,299,000 VND ngoài nhận 45 Rương Chọn Xúc Xắc Tử Kim, 20 Mảnh Thần Thú Bích Thủy Kì Lân, 60 Linh Thú Đơn-Cực, 100 Linh Thú Đơn-Thượng, 308 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*4000.
Tổng giá trị hoàn trả lên tới 28888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 2,199,000 VND: Siêu ưu đãi 330%
Nạp gói 2,199,000 VND ngoài nhận 100 Rương Chọn Xúc Xắc Tử Kim , 40 Mảnh Thần Thú Bích Thủy Kì Lân, 110 Linh Thú Đơn-Cực, 180 Linh Thú Đơn-Thượng, 508 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*8000.
Tổng giá trị hoàn trả lên tới 58888 Kim Nguyên Bảo.


Tướng Quân đừng bỏ các gói siêu ưu đãi này nhé!
Tiểu Bo
Event Left