SỰ KIỆN TRỜI BAN PHÚC LÀNH (22/07)

21-07-21

♦ Thời gian: từ 00:00 – 23:59 ngày 22/07
 Điều kiện: Server mở đủ 18 ngày (Từ S1 – S250 đạt đủ điều kiện tham gia)

Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng Quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.

♦ Thông tin gói ưu đãi:
• Gói 22,000 VND: Siêu ưu đãi 1200%
Chỉ với 22,000 VND nhận ngay 5 Linh Lực Hóa Thân, 60 KNB, 100 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 388888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*80.
Tổng giá trị lên đến 2288 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 69,000 VND: Siêu ưu đãi 670%
Chỉ với 69,000 VND nhận ngay 10 Linh Lực Hóa Thân, 180 KNB, 150 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*200.
Tổng giá trị lên đến 3788 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 279,000 VND: Siêu ưu đãi 310%
Chỉ với 279,000 VND nhận ngay 24 Linh Lực Hóa Thân, 388 KNB, 200 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*800.
Tổng giá trị lên đến 7088 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 799,000 VND: Siêu ưu đãi 400%
Nạp gói 799,000 VND ngoài nhận 55 Linh Lực Hóa Thân, 1980 KNB, 200 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*2400.
Tổng giá trị lên đến 25888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 1,299,000 VND: Siêu ưu đãi 360%
Chỉ với 1,299,000 VND nhận ngay 70 Linh Lực Hóa Thân, 3280 KNB, 200 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*4000.
Tổng giá trị lên đến 38888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 2,199,000 VND: Siêu ưu đãi 270%
Chỉ với 2,199,000 VND nhận ngay 100 Linh Lực Hóa Thân, 3888 KNB, 1800 Bồi Dưỡng Đơn, 50 Sách EXP-Cực, 408 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*8000.
Tổng giá trị lên đến 48888 Kim Nguyên Bảo.

Tướng Quân đừng bỏ các gói siêu ưu đãi này nhé!
Tiểu Bo
Event Left