SỰ KIỆN TRỜI BAN PHÚC LÀNH (18/07)

17-07-21

♦ Thời gian: từ 00:00 – 23:59 ngày 18/07
 Điều kiện: Server mở đủ 10 ngày (Từ S1 – S254 đạt đủ điều kiện tham gia)

Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.

♦ Thông tin gói ưu đãi:
• Gói 22,000 VND: Siêu ưu đãi 2100%
Chỉ với 22,000 VND nhận ngay 5 Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh, 5 Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1, 100 Bồi Dưỡng Đơn, 20 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*80.
Tổng giá trị lên đến 3888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 69,000 VND: Siêu ưu đãi 1100%
Chỉ với 69,000 VND nhận ngay 10 Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh, 10 Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1, 150 Bồi Dưỡng Đơn, 30 Sách EXP-Cực, 888888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*200.
Tổng giá trị lên đến 6388 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 279,000 VND: Siêu ưu đãi 390%
Chỉ với 279,000 VND nhận ngay 15 Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh, 15 Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1, 200 Bồi Dưỡng Đơn, 30 Sách EXP-Cực, 888888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*800.
Tổng giá trị lên đến 8888 Kim Nguyên Bảo.


• Gói 399,000 VND: Siêu ưu đãi 390%
Nạp gói 399,000 VND ngoài nhận 30 Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh, 25 Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1, 400 Bồi Dưỡng Đơn, 50 Sách EXP-Cực, 158 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*1200.
Tổng giá trị lên đến 12888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 1,299,000 VND: Siêu ưu đãi 240%
Chỉ với 1,299,000 VND nhận ngay 50 Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh, 40 Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1, 800 Bồi Dưỡng Đơn, 60 Sách EXP-Cực, 208 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*4000.
Tổng giá trị lên đến 25888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 2,199,000 VND: Siêu ưu đãi 240%
Chỉ với 2,199,000 VND nhận ngay 70 Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh, 50 Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1, 1200 Bồi Dưỡng Đơn, 70 Sách EXP-Cực, 308 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*8000.
Tổng giá trị lên đến 42888 Kim Nguyên Bảo.


Tướng quân đừng bỏ các gói siêu ưu đãi này nhé!
Tiểu Bo
Event Left