SỰ KIỆN TRỜI BAN PHÚC LÀNH (15/09)

14-09-21

HOÀNH TẢO THIÊN QUÂN

♦ Thời gian: từ 00:00 – 23:59 ngày 15/09
 Điều kiện: Server mở đủ 21 ngày (Từ S1 – S302 đạt đủ điều kiện tham gia)

Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.

♦ Thông tin gói ưu đãi:

• Gói 22,000 VND: Siêu ưu đãi 2100%

Chỉ với 22,000 VND nhận ngay 5 Thiên Quân Lệnh, 68 KNB, 100 Đá tinh luyện-Đỉnh, 50 Bồi Dưỡng Đơn, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*80.
Tổng giá trị lên tới 3888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 69,000 VND: Siêu ưu đãi 1000%

Chỉ với 69,000 VND nhận ngay 10 Thiên Quân Lệnh, 188 KNB, 100 Đá tinh luyện-Đỉnh, 100 Bồi Dưỡng Đơn, 688888 Vạn Bạc Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*200.
Tổng giá trị lên tới 5888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 279,000 VND: Siêu ưu đãi 480%

Chỉ với 279,000 VND nhận ngay 24 Thiên Quân Lệnh, 688 KNB, 150 Đá tinh luyện-Đỉnh, 120 Bồi Dưỡng Đơn, 888888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*800.
Tổng giá trị lên tới 10888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 399,000 VND: Siêu ưu đãi 390%

Chỉ với 399,000 VND nhận ngay 30 Thiên Quân Lệnh, 888 KNB, 200 Đá tinh luyện-Đỉnh, 150 Bồi Dưỡng Đơn, 108 vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*1200.
Tổng giá trị lên tới 12888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 1,299,000 VND: Siêu ưu đãi 240%

Nạp gói 1,299,000 VND ngoài nhận 70 Thiên Quân Lệnh, 2088 KNB, 500 Đá tinh luyện-Đỉnh, 250 Bồi Dưỡng Đơn, 208 vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*4000.
Tổng giá trị lên tới 25888 Kim Nguyên Bảo.


HÓA THÂN

♦ Thời gian: từ 00:00 – 23:59 ngày 15/09
 Điều kiện: Server mở đủ 18 ngày (Từ S1 – S305 đạt đủ điều kiện tham gia)

Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng Quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.

♦ Thông tin gói ưu đãi:

• Gói 22,000 VND: Siêu ưu đãi 1200%

Chỉ với 22,000 VND nhận ngay 5 Linh Lực Hóa Thân, 60 KNB, 100 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 388888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*80.
Tổng giá trị lên đến 2288 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 69,000 VND: Siêu ưu đãi 670%

Chỉ với 69,000 VND nhận ngay 10 Linh Lực Hóa Thân, 180 KNB, 150 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*200.
Tổng giá trị lên đến 3788 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 279,000 VND: Siêu ưu đãi 310%

Chỉ với 279,000 VND nhận ngay 24 Linh Lực Hóa Thân, 388 KNB, 200 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*800.
Tổng giá trị lên đến 7088 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 799,000 VND: Siêu ưu đãi 400%

Nạp gói 799,000 VND ngoài nhận 55 Linh Lực Hóa Thân, 1980 KNB, 200 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*2400.
Tổng giá trị lên đến 25888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 1,299,000 VND: Siêu ưu đãi 360%

Chỉ với 1,299,000 VND nhận ngay 70 Linh Lực Hóa Thân, 3280 KNB, 200 Bồi Dưỡng Đơn, 10 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*4000.
Tổng giá trị lên đến 38888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 2,199,000 VND: Siêu ưu đãi 270%

Chỉ với 2,199,000 VND nhận ngay 100 Linh Lực Hóa Thân, 3888 KNB, 1800 Bồi Dưỡng Đơn, 50 Sách EXP-Cực, 408 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*8000.
Tổng giá trị lên đến 48888 Kim Nguyên Bảo.

Tướng quân đừng bỏ các gói siêu ưu đãi này nhé!
Tiểu Bo
Event Left