SỰ KIỆN TÍCH LŨY - VƯỢT ẢI TRẢM TƯỚNG (27/07)

26-07-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 27/07 đến 23:59 ngày 28/07
♦ Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S242 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.

Sự kiện Vượt Ải Trảm Tướng là hoạt động khi người chơi tham gia tính năng Vượt Ải Trảm Tướng đạt cột mốc tích lũy nhận nhiều phần thưởng giá trị.

Event Left