SỰ KIỆN TÍCH LŨY - TẦM BẢO BÍ CẢNH (14/09)

13-09-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 14/09 đến 23:59 ngày 15/09
♦ Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S291 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.

Sự kiện Tầm Bảo Bí Cảnh là hoạt thông khi người chơi tham gia Tầm Bảo khiêu chiến đạt cột mốc tích lũy nhận nhiều phần thưởng giá trị.

Event Left