SỰ KIỆN TÍCH LŨY - ĐẤU TRƯỜNG (20/07)

19-07-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 20/07 đến 23:59 ngày 21/07
♦ Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S235 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.

Sự kiện Đấu Trường Tranh Hùng là hoạt thông khi người chơi tham gia khiêu chiến ở Đấu Trường đạt cột mốc tích lũy sẽ được nhận nhiều phần thưởng giá trị.
Event Left