SỰ KIỆN THƯƠNG NHÂN (18/07)

17-07-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 18/07 đến 23:59 ngày 20/07
♦ Điều kiện: Server mở đủ 10 ngày (Từ S1 đến S254 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.

Sự kiện Thương Nhân là hoạt động mua gói nạp với nhiều vật phẩm hiếm. Sự kiện thường sẽ đi kèm với các hoạt động Hạn giờ khác.

♦ Hướng dẫn:
• Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện nhấn vào mục Hoạt ĐộngThương Nhân chọn những gói nạp yêu thích để mua. Những gói nạp này đi kèm theo vật phẩm xịn và điểm VIP.
• Thông tin chi tiết về gói nạp của sự kiện:
Loại reset
Số lần mua
Tiền gói quà
Vật phẩm
Reset hàng ngày
1
Miễn phí
NB x188

Reset hàng ngày

1

22000
Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh x4
KNB x160

Reset hàng ngày

2

129000
Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1 x8
KNB x370

Reset hàng ngày

3

279000
Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1 x15
KNB x700

Reset hàng tuần

8

399000
Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1 x22
KNB x1100

Reset hàng tuần

10

799000
NB x2200
Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh x16

Reset hàng tuần

12

1299000
NB x3000
Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh x23

Reset hàng tuần

18

2199000
NB x5500
Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh x40

Tướng quân hãy tham gia sự kiện này cùng với Tiểu Bo nhé!!!
Tiểu Bo
Event Left