SỰ KIỆN SIÊU GIẢM GIÁ (19/07)

18-07-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 19/07 đến 23:59 ngày 25/07
♦ Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S234 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.

Sự kiện Siêu Giảm Giá là sự kiện đặc biệt, giúp Tướng quân có thể mua sắm vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Đây là sự kiện đáng được mong chờ nhất, đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm này nhé.

♦ Hướng dẫn:

• Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện nhấn vào mục Hoạt ĐộngSiêu Giảm Giá chọn các gói ưu đãi để mua. Đối với các gói được mua bằng Vé sẽ nhận được thêm điểm VIP.
• Thông tin chi tiết về gói nạp của sự kiện:
Loại gói
Vật phẩm nhận
Ưu đãi

1888 KNB
Rương Mảnh Thần Binh Kim 6 Chọn 1 x10
Thần Binh Lệnh x5
Đá Rèn Thần Khí x300
Bạc x488 Vạn

500%

3888 KNB
Rương Mảnh Thần Thú Kim 4 Chọn 1 x20
Linh Thú Đơn-Cực x100
Linh Thú Đơn-Thượng x100
Linh Thú Đơn-Trung x200 

550%

5888 KNB
Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1 x35
Quyển Tăng Cấp Đồ Giám x200
Bồi Dưỡng Đơn x2000
Bạc x1888 Vạn

630%

279,000 VND
Rương Mảnh Thần Binh Kim 6 Chọn 1 x30
Thể Lực Đơn x15
Đá Rèn Thần Khí x500
Bạc x108 Vạn

1700%

799,000 VND
Mảnh Thần Thú Bích Thủy Kì Lân x40
Linh Thú Đơn-Cực x100
Linh Thú Đơn-Thượng x100
Linh Thú Đơn-Trung x100

1200%

1,299,000 VND
Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1 x80
Quyển Tăng Cấp Đồ Giám x200
Bồi Dưỡng Đơn x1500
Bạc x688 Vạn

1000%
Event Left