SỰ KIỆN PHI LONG TẠI THIÊN (12/09)

11-09-21

Điểm nổi bật sự kiện đợt này:
• Thêm rút Tướng Tử Kim 3, Kim 20 Chọn 1.
• Trời Ban Phúc Lành với gói siêu ưu đãi 22k và 69k.

♦ Thời gian tham gia:
• Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 12/09 đến 23:59 ngày 14/09
Thời gian nhận thưởng đua TOP: 0:00 ngày 15/09
Thời gian hiển thị sự kiện sau khi kết thúc: từ 0:00 đến 23:59 ngày 15/09
¤ Lưu ý: Tất cả phần thưởng của người chơi nằm trong bảng xếp hạng sẽ được gửi qua thư sau khi hoạt động kết thúc. Trường hợp chưa nhận được thưởng thì phần thưởng sẽ phát sau khi hoạt động kết thúc 4 ngày.

♦ Điều kiện tham gia: Server mở đủ 13 ngày (Từ S1 đến S307 đạt điều kiện tham gia)
¤ Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.


♦ Chiêu mộ tướng Tử Kim:
1. BXH Điểm: Người chơi trên 600 điểm được tham gia xếp hạng trong server, Top 10 được nhận thưởng hạng, thưởng được gửi qua thư khi hoạt động kết thúc (Khi bằng điểm, người đạt số điểm này trước sẽ xếp trước).
2. Phần thưởng nhận khi tham gia rút thưởng là: Rương Tướng Tử Kim 12 Chọn 1, Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1, Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1.
3. Phần thưởng BXH:
   • Top 1: Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x150
   • Top 2: Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x120
   • Top 3: Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x100
   • Top 4: Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x80
   • Top 5: Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x60
   • Top 6-7: Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x40
   • Top 8-10: Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x20


♦ Chiêu mộ tướng Kim:
1. BXH Điểm: Người chơi trên 600 điểm được tham gia xếp hạng trong server, Top 10 được nhận thưởng hạng, thưởng được gửi qua thư khi hoạt động kết thúc (Khi bằng điểm, người đạt số điểm này trước sẽ xếp trước).
2. Phần thưởng nhận khi tham gia rút thưởng là: Rương Chọn Tướng Kim, Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1, Rương Mảnh Tướng Đỏ.
3. Phần thưởng BXH:
   • Top 1: Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1 x300
   • Top 2: Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1 x220
   • Top 3: Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1 x160
   • Top 4: Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1 x120
   • Top 5: Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1 x90
   • Top 6-7: Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1 x60
   • Top 8-10: Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1 x30


♦ Cách nhận Lệnh Rút Thưởng (vật phẩm dùng để rút thưởng):
1. Trong 3 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 3 Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh (Mở chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh hoặc Kim Tướng Lệnh).
2. Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh.
3. Tiêu hao 300 KNB để mua Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh (Tối đa mua được 20 lệnh).
4. Tiêu hao 300 KNB để mua Kim Tướng Lệnh (Tối đa mua được 30 lệnh).
5. Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1 Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh.
6. Nạp trong mục Hoạt độngThương nhân: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh.
Loại reset
Số lần mua
Tiền gói quà
Vật phẩm
Reset hàng ngày
1
Miễn phí
NB x188
Reset hàng ngày
1
22000
Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh x4
KNB x160
Reset hàng ngày
2
129000
Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x8
KNB x370
Reset hàng ngày
3
279000
Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x15
KNB x700
Reset hàng tuần
8
399000
Rương Mảnh Tướng Tử Kim 12 Chọn 1 x22
KNB x1100
Reset hàng tuần
10
799000
KNB x2200
Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh x16
Reset hàng tuần
12
1299000
KNB x3000
Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh x23
Reset hàng tuần
18
2199000
KNB x5500
Rương Chọn Tử Kim Thần Tướng Lệnh x40


¤ Giới thiệu Tướng Tử Kim 3:

Hổ Si Hứa Chử

Tư chất: 21
Quốc gia: Ngụy
Đặc điểm: Diệt ngay đơn
Kỹ năng:
• Hổ Bộc Kích (Đánh thường): Khiến 1 kẻ địch chịu 210% sát thương vật lý, nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 400% sát thương vật lý.
• Uy Hổ Chấn Địa (Nộ): Khiến 1 kẻ địch chịu 650% sát thương vật lý, lần này tấn công bỏ qua của mục tiêu 40% phòng thủ, gây hiệu quả [Nghiền Nát]. Đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta chính xác 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu phe ta cùng lúc ra trận 3 võ tướng Ngụy trở lên, đầu trận kích hoạt hiệu quả [Chiến Trận Ngụy].
- [Nghiền Nát]: gây thêm 700% sát thương vật lý, đồng thời có 50% choáng mục tiêu 1 hiệp. Gây cho địch xung quanh 50% sát thương.
- [Chiến Trận Ngụy]: đầu trận tăng cho toàn bộ võ tướng phe ta 15% phòng thủ, duy trì cả trận. Khi toàn bộ võ tướng phe ta tấn công bất kỳ, mỗi hiệu quả bất lợi trên người mục tiêu tăng cho bản thân 3% sát thương, tối đa tăng 15% (Chiến trận cùng tên chỉ hiệu lực cấp cao nhất).
• Hổ Khiếu Thiên Tường (Tuyệt Kỹ): Khiến 1 kẻ địch chịu 975% sát thương vật lý, lần này tấn công bỏ qua của mục tiêu 50% phòng thủ, gây hiệu quả [Nghiền Nát], đồng thời bản thân vào trạng thái [Hổ Si], duy trì 2 hiệp. (Ban đầu 50 điểm sát ý, đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).
- [Nghiền Nát]: Gây thêm 1200% sát thương vật lý, choáng mục tiêu 1 hiệp, nếu mục tiêu ở trạng thái khống chế, bản thân hồi thêm sinh lực bằng 30% sát thương lần này. Gây cho địch xung quanh 50% sát thương.
- [Hổ Si]: Hiệu quả duy trì trong hiệp, khi Hứa Chử chịu sát thương trực tiếp, sát thương hiệp này phải chịu là 0, đồng thời chia sát thương lần này vào tổng kết trong 2 hiệp tiếp theo.


Hào Dũng Trương Phi

Tư chất: 21
Quốc gia: Thục
Đặc điểm: Bạo kích hồi nộ
Kỹ năng:
Băng Thiên Khiếu (Đánh thường): Gây cho kẻ địch hàng trước 128% sát thương vật lý, sát thương lần này có 30% bạo kích và chính xác thêm.
Thiên Thần Cuồng Nộ (Nộ): Gây cho kẻ địch hàng trước 348% sát thương vật lý, sát thương lần này có 30% bạo kích và chính xác thêm, có 40% gây cho mục tiêu hiệu quả [Uy Hiếp], duy trì 1 hiệp. Đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta bạo kích 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 800% sát thương vật ký, nếu tấn công mục tiêu cao hơn bản thân, giảm thêm 15% tấn công, duy trì 2 hiệp. Nếu phe ta cùng lúc ra trận 3 võ tướng Thục trở lên, đầu trận kích hoạt hiệu quả [Chiến Trận Thục].
- [Uy Hiếp]: Mục tiêu không thể hành động, né tránh và kháng bạo giảm 30%, không thể giải trừ.
- [Chiến Trận Thục]: đầu trận giúp toàn bộ phe ta nhận 10% hút sinh lực và 5% tăng sát thương, duy trì cả trận. Hiệp đầu tăng thêm cho toàn bộ phe ta 30% kháng bạo và 30% giảm bạo kích (Chiến trận cùng tên chỉ hiệu lực cấp cao nhất).
Thiên Thần Giáng Thế (Tuyệt Kỹ): Gây cho kẻ địch hàng trước 522% sát thương vật lý, sát thương lần này có 50% bạo kích và chính xác thêm, có 60% gây cho mục tiêu hiệu quả [Uy Hiếp], duy trì 1 hiệp. Nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 1200% sát thương vật lý, nếu tấn công mục tiêu cao hơn bản thân, giảm 15% tấn công, bản thân vào trạng thái [Vạn Phu Mạc Địch], duy trì đến khi kết thúc chiến đấu. (Sát ý ban đầu 100 điểm, hành động hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).
- [Uy Hiếp]: Mục tiêu không thể hành động, né tránh và kháng bạo giảm 30%, không thể giải trừ.
- [Vạn Phu Mạc Địch]: Miễn dịch bạo kích, khi thi triển kỹ năng nộ khí, hồi cho 2 đồng đội ngẫu nhiên 2 điểm nộ khí, khi đồng đội thi triển nộ khí, bản thân hồi 2 điểm nộ khí, mỗi hiệp tối đa 4 điểm.


Thâm Mưu Lỗ Túc

Tư chất: 21
Quốc gia: Ngô
Đặc điểm: Thiêu đốt khống chế
Kỹ năng:
Liệt Diệm Chước (Đánh thường): Khiến toàn bộ phe địch chịu 79% sát thương pháp thuật, và kèm hiệu quả Thiêu Đốt không thể giải trừ (Mỗi hiệp gây sát thương bằng 80% tấn công của người thi triển, bỏ qua phòng thủ), duy trì 2 hiệp.
Ảo Diệm Cấp Tập (Nộ): Khiến toàn bộ phe địch chịu 227% sát thương pháp thuật, và kèm hiệu quả [Liệt Viêm] không thể giải trừ, duy trì 2 hiệp, gây thêm cho địch ở trạng thái Thiêu Đốt 300% sát thương pháp thuật, đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta chống đỡ 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu phe ta đã ra trận 3 võ tướng Ngô trở lên, kích hoạt [Chiến Trận Ngô].
- [Liệt Viêm]: Thiêu đốt, gây cho mục tiêu sát thương bằng 100% tấn công của người thi triển, bỏ qua phòng thủ. Đồng thời mỗi hiệp có 20% choáng mục tiêu 1 hiệp (Có thể cộng dồn).
- [Chiến Trận Ngô]: Đầu trận giảm sát thương toàn bộ phe ta tăng 15%, sau đó mỗi hiệp giảm 5%, tối thiểu tăng 10% giảm sát thương, duy trì cả trận (Chiến trận cùng tên chỉ hiệu lực cấp cao nhất).
Liệt Hỏa Phần Thiên (Tuyệt Kỹ): Khiến toàn bộ phe địch chịu 340% sát thương pháp thuật, và kèm hiệu quả [Liệt Viêm] không thể giải trừ, duy trì 2 hiệp, gây thêm cho địch ở trạng thái Thiêu Đốt 400% sát thương pháp thuật, đồng thời kích hoạt [Lửa Mượn Hướng Gió]. (Ban đầu 50 điểm sát ý, đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).
- [Liệt Viêm]: Thiêu Đốt, gây cho mục tiêu sát thương bằng 140% tấn công của người thi triển, bỏ qua phòng thủ. Đồng thời mỗi hiệp có 20% choáng mục tiêu 1 hiệp (Có thể cộng dồn).
- [Lửa Mượn Hướng Gió]: Tạo mới số hiệp duy trì hiệu quả Thiêu Đốt dưới 2 hiệp của toàn bộ phe địch lên đến 2 hiệp.


Hoặc Tâm Vu Cát

Tư chất: 21
Quốc gia: Quần
Đặc điểm: Sát thương hạn chế
Kỹ năng:
Mộng Ảnh Tập (Đánh thường): Gây cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên 128% sát thương pháp thuật, có 75% gây thêm 300% sát thương pháp thuật.
Phọc Ảnh Sách Hồn (Nộ): Gây cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên 348% sát thương pháp thuật, lần tấn công này có 30% chính xác thêm. Làm mục tiêu vào trạng thái trúng độc (Mỗi hiệp khấu trừ sát thương bằng 100% tấn công người thi triển, bỏ qua phòng thủ), duy trì 2 hiệp. Gây thêm 500% sát thương pháp thuật, có 30% gây cho mục tiêu hiệu quả [Ảnh Phọc], duy trì 1 hiệp. Đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta né tránh 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu phe ta ra trận 3 võ tướng Quần Hùng trở lên, kích hoạt hiệu quả [Chiến Trận Quần Hùng].
- [Ảnh Phọc]: Mục tiêu không thể hành động, võ tướng địch bất kỳ chịu sát thương đều sẽ chuyển hóa 10% cộng thêm lên người mục tiêu.
- [Chiến Trận Quần Hùng]: Trong 3 hiệp đầu, tăng cho toàn bộ phe ta 15% tấn công và bạo kích, sau 3 hiệp biến mất (Chiến trận cùng tên chỉ hiệu lực cấp cao nhất).
Cầm Tâm Đoạt Phách (Tuyệt Kỹ): Gây cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên 522% sát thương pháp thuật, lần tấn công này có 40% chính xác thêm. Làm mục tiêu vào trạng thái Trúng Độc (Mỗi hiệp khấu trừ sát thương bằng 150% tấn công người thi triển, bỏ qua phòng thủ), duy trì 2 hiệp, gây thêm 800% sát thương pháp thuật. Có 40% gây cho mục tiêu hiệu quả [Khống Tâm], duy trì 1 hiệp. (Ban đầu 50 điểm sát ý, đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).
- [Khống Tâm]: Mục tiêu không thể gây sát thương bất kỳ hoặc trị liệu, khi bản thân chịu sát thương, hồi sinh lực bằng 30% sát thương Hoặc Tâm Vu Cát lần này.¤ Giới thiệu Tướng Tử Kim 2:

Chiến Thần Trương Liêu

Vật lý - Thần Tốc Truy Kích
Quốc gia: Ngụy
Duyên phận: Tào Tháo, Điển Vi, Quách Gia + Tuân Úc, Tào Tiết,…
Kỹ năng:
Tấn Ảnh Trảm (Đánh thường): Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 119% sát thương vật lý, lần tấn công này có 25% bạo kích thêm và 25% chính xác thêm.
Thế Phá Thiên Quân (Nộ): Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 323% sát thương vật lý, lần tấn công này có 30% chính xác thêm. Nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 150% sát thương vật lý. Tăng sát thương của toàn bộ địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp. Sau khi thi triển kỹ năng có 50% phát động thêm 1 lần Đột Kích.
- [Đột Kích]: khiến mục tiêu và đơn vị kế bên 150% sát thương vật lý, sát thương này có 30% gây sát thương x2, đồng thời có 20% hồi cho bản thân 2 điểm nộ khí, có thể kích hoạt hiệu quả Thần Binh).
Đao Trảm Thiên Lang (Tuyệt kỹ): Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 485% sát thương vật lý, lần tấn công này có 40% chính xác thêm và 20% bạo kích thêm, đồng thời nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 200% sát thương vật lý. Kích hoạt [Liên Kích] (Ban đầu 100 điểm sát ý, hành động hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).
- [Liên Kích]: hành động thêm 1 lần, có thể kích hoạt đánh thường, kỹ năng nộ khí, đồng thời hồi điểm nộ khí, điểm sát ý, điểm hợp kích và có thể kích hoạt hiệu quả Thần Binh.


Ấu Lân Khương Duy

Vật lý - Khiêu Khích Phản Kích
Quốc gia: Thục
Duyên phận: Quan Vũ, Lưu Bị + Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Gia Cát Quả,…
Kỹ năng:
Lôi Doanh Thương (Đánh thường): Gây cho địch hàng dọc 174% sát thương vật lý, đồng thời tăng cho bản thân 15% giảm sát thương, duy trì 2 hiệp.
Lôi Quang Thuấn Thiểm (Nộ): Gây cho địch hàng dọc 476% sát thương vật lý và sát thương bằng 10% sinh lực tối đa của mục tiêu (Không quá 450% tấn công bản thân), có 50% [Khiêu khích] mục tiêu, đồng thời tăng cho bản thân 50% chống đỡ, duy trì 2 hiệp; hồi cho bản thân 5% sinh lực tối đa, giúp tất cả giảm sát thương phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp.
- [Khiêu khích]: Tấn công lần kế của địch buộc giới hạn mục tiêu là Khương Duy, địch có thể thi triển đánh thường, kỹ năng nộ khí, tuyệt kỹ, bình thường, chỉ buộc sửa phạm vi tấn công.
Thiên Hoàng Thần Lôi (Tuyệt kỹ): Gây cho địch hàng dọc 715% sát thương vật lý, hồi cho bản thân 10% sinh lực tối đa, gây thêm cho mục tiêu sát thương bằng 12% sinh lực tối đa (Không quá 500% tấn công bản thân), đồng thời [Khiêu khích] mục tiêu, trong tấn công lần sau buộc giới hạn mục tiêu là Khương Duy và vào trạng thái [Lôi Lân Hộ Thể], duy trì 4 hiệp (Ban đầu 50 điểm sát ý, bị sát thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).
- [Khiêu Khích]: Trong lần công lần sau buộc giới hạn mục tiêu là Khương Duy, mục tiêu có thể thi triển đánh thường, kỹ năng nộ khí, tuyệt kỹ, chỉ buộc sửa phạm vi tấn công của mục tiêu).
- [Lôi Lân Hộ Thể]: Tăng cho bản thân 100% chống đỡ thêm, khi bị mục tiêu khiêu khích tấn công tiến hành [Phản kích], [Phản kích] chỉ hiệu lực 2 lần mỗi trận.
- [Phản kích]: Hành động thêm một lần, có thể kích hoạt đánh thường, kỹ năng nộ khí, đồng thời hồi nộ khí, điểm sát ý, điểm hợp kích, có thể kích hoạt hiệu quả Thần Binh, khi bị khống chế không thể phản kích.


Xích Viêm Thái Sử Từ

Vật lý - Kích hoạt Truyền Nhiễm
Quốc gia: Ngô
Duyên phận: Chu Du, Lục Tốn + Tôn Sách, Tiểu Kiều, Tôn Lỗ Ban...
Kỹ năng:
Lưu Diệm (Đánh thường): Gây cho địch hàng dọc 174% sát thương vật lý, làm mục tiêu vào trạng thái Thiêu Đốt không thể xóa (Mỗi hiệp khấu trừ HP của người thi triển bằng 60% tấn công, bỏ qua phòng thủ), duy trì 2 hiệp.
Bộc Viêm Phi Thỉ (Nộ): Gây cho địch hàng dọc 476% sát thương vật lý, làm mục tiêu vào trạng thái [Thiêu Đốt] không thể xóa, duy trì 2 hiệp; nếu mục tiêu nằm ở trạng thái thiêu đốt, gây thêm 200% sát thương vật lý, đồng thời [Gây Nổ] mục tiêu có trạng thái thiêu đốt, giảm sát thương của toàn bộ địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp.
- [Thiêu Đốt]: Mỗi hiệp khấu trừ HP của người thi triển bằng 120% tấn công, bỏ qua phòng thủ.
- [Gây Nổ]: Tổng kết trước sát thương hiệu quả [Thiêu Đốt] trên người mục tiêu, tác dụng 1 lần lên mục tiêu, xóa [Thiêu Đốt].
Lạc Nhật Thần Cung (Tuyệt kỹ): Gây cho địch 715% sát thương vật lý, làm mục tiêu vào trạng thái [Phệ Thể Tâm Viêm] không thể xóa, duy trì 3 hiệp; đồng thời kích hoạt [Liệt Diệm Cuồng Tập] (Ban đầu 50 điểm sát ý, khi đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).
- [Phệ Thể Tâm Viêm]: Mỗi hiệp khấu trừ HP của người thi triển bằng 150% tấn công, sát thương này bỏ qua phòng thủ, đồng thời hao thêm 1 điểm kỹ năng nộ khí mục tiêu thi triển.
- [Liệt Diệm Cuồng Tập]: Nếu mục tiêu ở trạng thái thiêu đốt kích hoạt thêm [Liêm Kích], nếu trên người mục tiêu không có hiệu quả thiêu đốt sẽ công thêm 2 tầng [Phệ Thể Tâm Viêm].
- [Liên Kích]: Hành động thêm 1 lần, có thể kích hoạt đánh thường, kỹ năng nộ khí, đồng thời hồi điểm nộ khí, điểm sát ý, điểm hợp kích và có thể kích hoạt hiệu quả Thần Binh.


Thiên Uy Viên Thiệu

Pháp thuật - Sát thương nhóm, choáng
Quốc gia: Quần
Duyên phận: Lữ Bố, Giả Hử, Tả Từ + Trương Giác, Lữ Linh Khởi,…
Kỹ năng:
Huy Quang (Đánh thường): Gây toàn bộ phe địch 79% sát thương vật lý. Phe địch giảm 10% giảm sát thương, duy trì 2 hiệp.
Thiên Mệnh Thần Kiếm (Nộ): Gây toàn bộ phe địch 305% sát thương vật lý. Mục tiêu càng ít sát thương càng cao (Cứ giảm 1 mục tiêu, tăng 20% sát thương, tối đa tăng 100% sát thương), có 50% gây thêm 300% sát thương vật lý, đồng thời bản thân nhận 1 đánh dấu [Kiếm Ý], đồng thời tăng sát thương của toàn bộ địch giảm 30%, duy trì 2 hiệp.
- [Kiếm Ý]: Khi 1 kẻ địch bất kỳ tử vong, nhận 1 đánh dấu Kiếm Ý (Mỗi đánh dấu tăng cho Viên Thiệu 8% tăng sát thương, tối đa có 5 đánh dấu), khi đánh dấu Kiếm Ý đạt 5 kích hoạt Quang Diệu Thần Uy (Hồi cho bản thân 70% sinh lực tối đa, giúp sát thương kỹ năng nộ khí lần kế tăng 50%, 1 trận chỉ kích hoạt 1 lần).
Hào Môn Thiên Uy (Tuyệt kỹ): Gây cho toàn bộ phe địch 460% sát thương vật lý, có 50% gây thêm 500% sát thương vật lý, mục tiêu càng ít sát thương càng cao (Cứ giảm 1 mục tiêu, tăng 20% sát thương, tối đa tăng 100% sát thương), đồng thời bản thân nhận 2 đánh dấu [Kiếm Ý] làm mục tiêu có sinh lực cao nhất choáng 2 hiệp. Kích hoạt hiệu quả [Liên Kích] hồi cho bản thân 4 điểm nộ khí, nếu số đồng đội lớn hơn địch sẽ miễn dịch sát thương Thần thú và sát thương hợp kích 1 lần (Ban đầu 50 điểm sát ý, khi đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).
- [Kiếm Ý]: Khi 1 kẻ địch bất kỳ tử vong, nhận 1 đánh dấu Kiếm Ý (Mỗi đánh dấu tăng sao cho Viên Thiệu 8% sát thương, tối đa có 5 đánh dấu), khi đánh dấu Kiếm Ý đạt 5 kích hoạt Quang Diệu Thần Uy (Hồi cho bản thân 70% sinh lực tối đa, giúp sát thương kỹ năng nộ khí lần kế tăng 50%, 1 trận chỉ kích hoạt 1 lần).¤ Giới thiệu Tướng Tử Kim 1:

Tào Tiết (Ngụy)

Lưu Đày Ngẫu Nhiên – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Thiên Tường Ngâm (Đánh thường): Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 108% sát thương pháp thuật, 50% xác suất kèm 1 tầng Đánh Dấu Linh Hồn (Mỗi tầng đánh dấu giảm của mục tiêu 15% tấn công và phòng thủ).
• Loan Phượng Khu Hổ (Nộ): Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 293% sát thương pháp thuật, kèm cho mục tiêu 1 tầng Đánh Dấu Linh Hồn, khi đánh dấu đạt 3 tầng, tiêu hao tất cả Ấn Ký, lưu đày mục tiêu (Sau khi mục tiêu bị lưu đày, không thể hành động, hồi điểm hợp kích, đồng thời chịu 60% sát thương, nếu tất cả phe địch bị lưu đày, Võ Tướng này sẽ trở về chiến trường), duy trì 2 hiệp. Đồng thời giảm sát thương tất cả Võ Tướng địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp.
• Phượng Khiếu Hoàng Đề (Tuyệt kỹ): Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 440% sát thương pháp thuật, nếu mục tiêu ở trạng thái bị đánh dấu, gây thêm 400% sát thương pháp thuật. Đồng thời chắc chắn lưu đày mục tiêu nhiều nhất (Khi đánh dấu giống nhau, tối đa lưu đày 1 người), duy trì 2 hiệp. (Ban đầu 50 điểm sát ý, hành động hồi phục 50 điểm, trong trận đấu chỉ thi triển 1 lần).


Gia Cát Quả (Thục)

Cơ Quan Xảo Thú – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Hạc Lệ (Đánh thường): Khiến đơn vị nộ khí cao nhất và đơn vị xung quanh của kẻ địch chịu 119% sát thương pháp thuật, đồng thời hồi phục đơn vị có sinh lực thấp nhất của phe ta sinh lực bằng 238% tấn công.
• Linh Điểu Xảo Trận (Nộ): Khiến tướng địch có nộ khí cao nhất và địch xung quanh chịu 323% sát thương pháp thuật, đồng thời triệu hồi 1 Mộc Diên (Mộc Diên kế thừa thuộc tính Gia Cát Quả, tồn tại 1 hiệp), khi kết thúc mỗi hiệp, Mộc Diên tấn công ngẫu nhiên kẻ địch, gây 220% sát thương vật lý và gây hiệu quả giảm sinh lực cho địch (Mỗi hiệp gây sát thương cho mục tiêu bằng 5% sinh lực tối đa, không quá 200% tấn công của Gia Cát Quả), duy trì 1 hiệp. Đồng thời tăng sát thương của toàn bộ Võ Tướng địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp.
• Tiên Linh Ngự Thú (Tuyệt Kỹ): Khiến tướng địch có nộ khí cao nhất và địch xung quanh chịu 485% sát thương pháp thuật, đồng thời triệu hồi ngẫu nhiên 1 Mộc Ngưu hoặc Lưu Mã (Mộc Ngưu hoặc Lưu Mã kế thừa thuộc tính Gia Cát Quả, tồn tại 2 hiệp), khi kết thúc mỗi hiệp, Mộc Ngưu sẽ trị liệu đồng đội sinh lực thấp nhất, hồi 5% sinh lực tối đa và hồi 2 nộ khí. Khi kết thúc mỗi hiệp, Lưu Mã sẽ tấn công 1 hàng địch mục tiêu, gây 300% sát thương vật lý, có 50% giảm của mục tiêu 2 điểm nộ khí, mục tiêu có sinh lực dưới 50% gây thêm 200% sát thương vật lý. (Ban đầu 50 điểm sát ý, hành động hồi phục 50 điểm, trong trận đấu chỉ thi triển 1 lần).


Tôn Lỗ Ban (Ngô)

Hàng Sau Hút Sinh Lực – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Ảm Tập (Đánh thường): Khiến 1 kẻ địch hàng sau chịu 128% sát thương pháp thuật, đồng thời chuyển hóa 15% sát thương gây ra thành sinh lực bản thân.
• Vu Cổ Hoặc Tâm (Nộ): Khiến 1 kẻ địch hàng sau chịu 348% sát thương pháp thuật, đồng thời chuyển hóa 20% sát thương gây ra thành sinh lực bản thân. Bản thân và 1 đồng đội khác kèm Đồng Tâm (Chia sẻ sát thương phải chịu như nhau), duy trì 2 hiệp. Đồng thời giảm sát thương và kháng bạo toàn bộ phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp.
• Di Thiên Ảo Thị (Tuyệt Kỹ): Gây cho 3 kẻ địch hàng sau 522% sát thương pháp thuật, đồng thời chuyển hóa 40% sát thương gây ra thành sinh lực bản thân. Ngẫu nhiên tổ chú 2 kẻ địch (Khi Tôn Lỗ Ban chịu sát thương, phe địch sẽ gánh vác sát thương lần này), duy trì 3 hiệp. (Ban đầu 50 điểm sát ý, hành động hồi phục 50 điểm, trong trận đấu chỉ thi triển 1 lần).


Lữ Linh Khởi (Quần)

Hộ Thuẫn Giảm Thương – Vật Lý
Kỹ năng:
• Áng Nhiên Trảm (Đánh thường): Gây cho địch hàng trước 128% sát thương vật lý. Khi đơn vị bất kỳ hành động, nhận 1 Chiến Ý Ấn (Mỗi Ấn Ký tăng cho Lữ Linh Khởi 3% tấn công và phòng thủ, tối đa có 5 Ấn Ký).
• Hoành Kích Hướng Thiên (Nộ): Gây cho địch hàng trước 348% sát thương vật lý. Bản thân nhận Hộ Thuẫn bằng 150% tấn công (Khi Hộ Thuẫn tồn tại, tăng 10% tấn công và phòng thủ), đồng thời giúp toàn bộ phe ta tăng bạo kích 20%, duy trì 2 hiệp.
• Chiến Thần Tái Hiện (Tuyệt Kỹ): Gây cho địch hàng trước 522% sát thương vật lý. Đồng thời tiêu hao tất cả Ấn Ký của bản thân, tăng Hộ Thuẫn cho đơn vị hàng hiện tại của bản thân bằng 200% tấn công (Cứ tiêu hao 1 Ấn Ký, cường độ Hộ Thuẫn tăng 10%, khi Hộ Thuẫn tồn tại, tăng 10% tấn công và phòng thủ). (Ban đầu 50 điểm sát ý, hành động hồi phục 50 điểm, trong trận đấu chỉ thi triển 1 lần).¤ Giới thiệu Tướng Kim 1:

Điển Vi (Ngụy)

Sát Thương 1 Hàng – Vật Lý
Kỹ năng:
• Man Ngưu Kích: Gây cho tướng địch hàng dọc 123% sát thương vật lý.
• Ác Lai Dũng Mãnh: Gây cho tướng địch hàng dọc 331% sát thương vật lý, có 35% làm mục tiêu bị làm Choáng, trạng thái duy trì trong 1 hiệp. Lần tấn công này có thêm 15% chính xác và bỏ qua 15% phòng thủ của mục tiêu. Khi thi triển nếu mục tiêu có sinh lực trên 50% sẽ phải chịu thêm 160% sát thương.


Mã Siêu (Thục)

Bộc Phát Đơn Thể  Vật Lý
Kỹ năng:
• Phá Quân: Khiến 1 kẻ địch chịu 168% sát thương vật lý.
• Ưng Kích Trường Không: Khiến 1 kẻ địch chịu 452 sát thương vật lý, có 50% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, lần tấn công này khiến bạo kích và chính xác tăng thêm 50%, mục tiêu chịu thêm 350% sát thương.


Tiểu Kiều (Ngô)

Giảm Nộ Hàng Sau – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Hoa Phiến Kích: Khiến kẻ địch hàng sau chịu 90% sát thương pháp thuật.
• Linh Vũ Phi Thiên: Khiến kẻ địch hàng sau chịu 241% sát thương pháp thuật, có 40% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, giảm sát thương của mục tiêu 20%, duy trì trong 2 hiệp. Lần tấn công này có thêm 15% chính xác, đồng thời khiến võ tướng địch có sinh lực cao nhất hiện tại chịu thêm 150% sát thương.


Điêu Thuyền (Quần)

Trầm Mặc Ngẫu Nhiên – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Thanh Ảnh Vũ: Khiến 3 tướng địch ngẫu nhiên chịu 90% sát thương pháp thuật.
• Khuynh Quốc Khuynh Thành: Khiến 3 tướng địch ngẫu nhiên chịu 241% sát thương pháp thuật, có 20% khiến múc tiêu rơi vào trạng thái Trầm Mặc (Không thể thi triển kỹ năng), trạng thái duy trì trong 2 hiệp. Kháng bạo của mục tiêu giảm 20%, duy trì 2 hiệp. Đồng thời khiến võ tướng địch có sinh lực thấp nhất chịu 150% sát thương.♦ Giới thiệu Tướng Kim 2:

Quách Gia (Ngụy)

Giảm Nộ Toàn Bộ  Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Thiên Đồ Sát: Khiên toàn bộ phe địch chịu 56% sát thương pháp thuật.
• Sơn Hà Vĩnh Tịch: Khiến toàn bộ phe địch chịu 151% sát thương pháp thuật, có 20% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí. Bạo kích và tăng sát thương của mục tiêu giảm 20%, duy trì 2 hiệp.


Lưu Bị (Thục)

Giảm Nộ Hàng Trước – Vật Lý
Kỹ năng:
• Thư Hùng Trảm: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 90% sát thương vật lý.
• Thảo Phạt Tào Ngụy: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 241% sát thương vật lý, có 50% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí và 20% tấn công, trạng thái duy trì trong 2 hiệp. Đồng thời toàn bộ võ tướng phe ta tăng 20% sát thương, duy trì 2 hiệp.


Lục Tốn (Ngô)

Thiêu Đốt Toàn Bộ  Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Liên Doanh Hỏa: Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% sát thương pháp thuật.
• Bày Mưu Lập Kế: Khiến toàn bộ phe địch chịu 151% sát thương pháp thuật, mục tiêu rơi vào trạng thái thiêu đốt (Mỗi hiệp khiến người thi triển kỹ năng mất sinh lực bằng 40% sức tấn công, bỏ qua phòng thủ), trạng thái duy trì trong 2 hiệp. Đồng thời giúp giảm sát thương và kháng bạo của mục tiêu của đồng minh phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp.


Giả Hử (Quần)

Độc Diện Rộng – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Độc Kế Sát: Khiến mục tiêu và tướng địch xung quanh chịu 83% sát thương pháp thuật.
• Kế Phá Càn Khôn: Khiến mục tiêu và tướng địch xung quanh chịu 223% sát thương pháp thuật, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái trúng độc (Mỗi hiệp khiến kẻ địch mất sinh lực băng 60% sức tấn công, bỏ qua phòng thủ), trạng thái duy trì 2 hiệp. Đồng thời giúp giảm sát thương và kháng bạo của mục tiêu của đồng minh phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp.


♦ Giới thiệu Tướng Kim 3:

Tư Mã Ý (Ngụy)

Giảm Nộ Ngẫu Nhiên – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Lang Cố Hống: Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 76% sát thương pháp thuật.
• Triệu Hồi U Minh: Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 203% sát thương pháp thuật, 30% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, giảm sát thương toàn bộ mục tiêu phe địch giảm 15%, duy trì 2 hiệp, đồng thời trị liệu toàn bộ đơn vị phe ta (120%+600).


Hoàng Nguyệt Anh (Thục)

Tăng Lợi Ích Hồi Nộ  Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Cơ Quan Mộc Diên: Gây cho địch hàng dọc 123% sát thương pháp thuật.
• Bằng Kích Lưu Vân: Gây cho địch hàng dọc 331% sát thương pháp thuật, chính xác và tăng sát thương toàn bộ phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp, 80% khiến 1 người ngẫu nhiên phe ta hồi 4 nộ khí.


Cam Ninh (Ngô)

Choáng Hàng Trước – Vật Lý
Kỹ năng:
• Phục Ba Kích Lưu: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 90% sát thương vật lý.
• Lâu Thuyền Đạp Lãng: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 241% sát thương vật lý, 35% làm mục tiêu rơi vào trạng thái Choáng, duy trì 1 hiệp. Đồng thời khiến giảm sát thương và chính xác của toàn bộ mục tiêu phe ta tăng 25%, duy trì 2 hiệp.


Trương Giác (Quần)

Giảm Nộ Toàn Bộ – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Lôi Đình Kích: Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% sát thương pháp thuật.
• Thương Thiên Tử: Khiến toàn bộ phe địch chịu 151% sát thương pháp thuật, 30% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, phòng thủ của mục tiêu giảm 15%, duy trì 2 hiệp. Đồng thời né tránh của toàn bộ mục tiêu phe ta tăng 15%, duy trì 2 hiệp.♦ Giới thiệu Tướng Kim 4:

Tuân Úc (Ngụy)

Gây Mất Sinh Lực Hàng Trước – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Kế Phá Cục: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 90% sát thương pháp thuật.
• Tài Năng Vương Tá: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 241% sát thương pháp thuật, lần này tấn công có thêm 25% bạo kích, giảm sát thương của toàn bộ mục tiêu phe địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp. Ngoài ra kèm hiệu quả Thôn Lang: Khiến mục tiêu rơi vào trạng thái mất sinh lực (Mỗi hiệp làm mục tiêu mất sinh lực bằng 5% sinh lực tối đa, không vượt 200% tấn công của người thi triển), duy trì 2 hiệp, võ tướng ít hơn 4 nộ khí chịu thêm 250% sát thương pháp thuật.


Gia Cát Lượng (Thục)

Hút Nộ Toàn Bộ – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Đông Phong Tế: Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% sát thương pháp thuật.
• Kỳ Môn Độn Giáp: Khiến toàn bộ phe địch chịu 151% sát thương pháp thuật, đồng thời khiến võ tướng có sinh lực cao hơn 50% chịu thêm 160% sát thương. Đồng thời chống đỡ của toàn bộ phe ta tăng 15%, duy trì 2 hiệp. Ngoài ra khi số người có mặt phe ta ít hơn hoặc bằng phe địch sẽ thêm hiệu quả Không Thành, hút toàn bộ phe địch 2 nộ khí, 50% xóa tất cả trạng thái bất lợi của bản thân.


Tôn Sách (Ngô)

Bạo Kích Phá Trận – Vật lý
Kỹ năng:
• Bá Vương Nghiệp: Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 83% sát thương vật lý.
• Bá Vương Hổ Khiếu: Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 223% sát thương vật lý, lần này tấn công có thêm 25% bạo kích và 25% cường độ bạo kích. Đồng thời phòng thủ toàn bộ phe ta tăng 10%, duy trì 2 hiệp. Ngoài ra khi bắt đầu hiệp 1 sẽ rơi vào trạng thái Phá Trận: Tấn công và phòng thủ bản thân tăng 10%, duy trì 2 hiệp, 50% khiến bản thân tăng 4 nộ khí.


Tả Từ (Quần)

Hóa Thân Hàng Sau – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Thần Thông Thuật: Khiến kẻ địch hàng sau chịu 90% sát thương pháp thuật.
• Vạn Tượng Lôi Kiếp: Khiến kẻ địch hàng sau chịu 241% sát thương pháp thuật, lần này tấn công bỏ qua của mục tiêu 15% phòng thủ. Đồng thời né tránh của toàn bộ phe ta tăng 10%, duy trì 2 hiệp. 30% kích hoạt hiệu quả Hóa Thân: Khiến mục tiêu hóa thân thành Lợn Rừng (Lợn Rừng đánh thường khiến một cột mục tiêu chịu 50% sát thương vật lý, kỹ năng khiến một cột mục tiêu chịu 50% sát thương vật lý), duy trì 1 hiệp.♦ Giới thiệu Tướng Kim 5:

Tào Tháo (Ngụy)

Đóng Băng Toàn Bộ – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Ỷ Thiên Trảm: Gây cho toàn bộ phe địch 56% sát thương pháp thuật (Nếu mục tiêu ở trạng thái Đóng Băng, đánh thường có thể phá vỡ Đóng Băng và gây thêm sát thương).
• Thiên Hạ Quy Tâm: Gây cho toàn bộ phe địch 151% sát thương pháp thuật, 35% làm địch rơi vào trạng thái Đóng Băng không thể giải trừ, duy trì 2 hiệp (Tào Tháo đánh thường có thể phá vỡ Đóng Băng, gây thêm cho địch sát thương bằng 10% sinh lực tối đa, không vượt quá 300% tấn công của người tấn công). Đồng thời tăng sát thương của toàn bộ địch giảm 15%, duy trì 2 hiệp.


Quan Vũ (Thục)

Võ Thánh Hồi Nộ – Vật Lý
Kỹ năng:
• Yển Nguyệt Trảm: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 90% sát thương vật lý.
• Thanh Long Phệ Nguyệt: Gây cho phe địch hàng trước 241% sát thương vật lý, lần tấn công này bỏ qua 30% phòng thủ mục tiêu, sau khi tấn công nộ khí vào trạng thái Võ Thánh (Giúp bản thân miễn dịch Choáng, Trầm Mặc, có 60% hồi 4 nộ khí), duy trì 2 hiệp. Giảm sát thương toàn bộ phe ta tăng 15%, duy trì 2 hiệp.


Chu Du (Ngô)

Hỏa Thần Chước Thiêu – Pháp Thuật
Kỹ năng:
• Phong Hỏa Liên: Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% sát thương pháp thuật.
• Hỏa Thiêu Xích Bích: Gây cho toàn bộ phe địch 151% sát thương pháp thuật, làm địch rơi vào trạng thái Thiêu Đốt không thể giải trừ (Mỗi hiệp giảm sinh lực bằng 60% tấn công của người thi triển, bỏ qua phòng thủ), duy trì 2 hiệp, 20% làm địch vào trạng thái choáng, duy trì 1 hiệp, kích hoạt hiệu quả Hỏa Thần đối với mục tiêu bị Thiêu Đốt (Gây thêm 140% sát thương pháp thuật). Giảm sát thương toàn bộ phe ta tăng 15%, duy trì 2 hiệp.


Lữ Bố (Quần)

Phi Tướng Bạo Kích – Vật Lý
Kỹ năng:
• Vô Song Trảm: Gây cho địch hàng dọc 123% sát thương vật lý.
• Ma Thần Giáng Lâm: Gây cho 1 hàng phe địch 331% sát thương vật lý, đầu trận vào trạng thái Phi Tướng (Trước lần đầu hành động miễn dịch giảm nộ, lần thứ 1 nộ khí tấn công sát thương tăng 50%), nếu tấn công mục tiêu thấp hơn bản thân, gây thêm 300% sát thương vật lý, nếu tấn công mục tiêu cao hơn bản thân, 30% làm địch vào trạng thái choáng, duy trì 1 hiệp, chính xác toàn bộ phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp.Tướng quân hãy cùng Tiểu Bo tham gia sự kiện để mang về nhiều phần thưởng giá trị nhé!
Tiểu Bo
Event Left