SỰ KIỆN NĂNG ĐỘNG TUẦN (27/07)

26-07-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 27/07 đến 23:59 ngày 02/08
♦ Điều kiện: Server mở đủ 8 ngày (Từ S1 đến S265 đạt điều kiện tham gia)

Sự kiện Năng Động Tuần là hoạt động miễn phí dành cho người chơi. Trong khoảng thời gian sự kiện, mỗi ngày hoàn thành 100 điểm năng động từ nhiệm vụ ngày sẽ kích hoạt nhận thưởng.


♦ Hướng dẫn:

• Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày hoàn thành tích lũy đủ 100 điểm năng động từ Nhiệm vụ ngày sau đó vào mục Hoạt Động → Năng Động Tuần để nhận thưởng.
• Thông tin chi tiết về phần thưởng:
Số ngày tích lũy
Phần thưởng
1
KNB x200, Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1 x5, Bồi Dưỡng Đơn x50
2
KNB x200, Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1 x5, Bồi Dưỡng Đơn x50
3
KNB x200, Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1 x5, Bồi Dưỡng Đơn x50
4
KNB x200, Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1 x5, Thể Lực Đơn x10
5
KNB x200, Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1 x5, Bồi Dưỡng Đơn x50
6
KNB x200, Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1 x5, Bồi Dưỡng Đơn x50
7
KNB x200, Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1 x10, Thể Lực Đơn x20

Tướng quân hãy tham gia sự kiện này cùng với Tiểu Bo nhé!!!
Tiểu Bo
Event Left