SỰ KIỆN NĂNG ĐỘNG TUẦN (14/09)

13-09-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 14/09 đến 23:59 ngày 20/09
♦ Điều kiện: Server mở đủ 8 ngày (Từ S1 đến S314 đạt điều kiện tham gia)

Sự kiện Năng Động Tuần là hoạt động miễn phí dành cho người chơi. Trong khoảng thời gian sự kiện, mỗi ngày hoàn thành 100 điểm năng động từ nhiệm vụ ngày sẽ kích hoạt nhận thưởng.


♦ Hướng dẫn:

• Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày hoàn thành tích lũy đủ 100 điểm năng động từ Nhiệm vụ ngày sau đó vào mục Hoạt Động → Năng Động Tuần để nhận thưởng.
• Thông tin chi tiết về phần thưởng:
Số ngày tích lũy
Phần Thưởng
1
KNB x200, Rương Mảnh Thần Thú Kim (3 Chọn 1) x5, Linh Thú Đơn-Trung x20
2
KNB x200, Rương Mảnh Thần Thú Kim (3 Chọn 1) x5, Linh Thú Đơn-Trung x20
3
KNB x200, Rương Mảnh Thần Thú Kim (3 Chọn 1) x5, Linh Thú Đơn-Trung x20
4
KNB x200, Rương Mảnh Thần Thú Kim (3 Chọn 1) x5, Thể Lực Đơn x10
5
KNB x200, Rương Mảnh Thần Thú Kim (3 Chọn 1) x5, Linh Thú Đơn-Thượng x20
6
KNB x200, Rương Mảnh Thần Thú Kim (3 Chọn 1) x5, Linh Thú Đơn-Thượng x20
7
KNB x200, Rương Mảnh Thần Thú Kim (3 Chọn 1) x10, Thể Lực Đơn x20

Tướng quân hãy tham gia sự kiện này cùng với Tiểu Bo nhé!!!
Tiểu Bo
Event Left