SỰ KIỆN HÓA THÂN (21/07)

20-07-21

Điểm nổi bật sự kiện đợt này:
• Biến Trang Tử Kim 2 (Trương Liêu, Khương Duy, Thái Sử Từ, Viên Thiệu) lần đầu xuất hiện.
• Hóa Thân Tử Kim 2.
• Trời Ban Phúc Lành với gói Siêu Ưu Đãi 22k và 69k.

♦ Điều kiện tham gia:
• Thời gian: từ 0:00 ngày 21/07 đến 23:59 ngày 22/07
Phạm vi: Server mở đủ 18 ngày (Từ S1 đến S249 đạt điều kiện tham gia)

Sự kiện Hoá Thân đợt này là hoạt động mở tại các server đã mở trên hoặc bằng 18 ngày, ngày thứ 18 của server có thể tham gia (tính đến ngày 21/07). Tham gia sự kiện đợt này các Tướng quân có thể sở hữu vô vàng Hóa Thân và Thời Trang cực xịn xò.
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.

¤ BIẾN TRANG TỬ KIM 2:

Chiến Thần Trương Liêu-Sóc Phong Phi Tướng

Ấu Lân Khương Duy-Ngạo Tuyết Sương

Xích Viêm Thái Sử Từ-Giảo Nguyệt Đan Tâm

Thiên Uy Viên Thiệu-Tinh Hồng Hào Tước


♦ Vật phẩm chính của sự kiện:
• Vật phẩm sử dụng tham gia sự kiện: Linh Lực Hóa Thân.
• Vật phẩm dùng để đổi trong Tiệm: Tiên Pháp Phù, Mảnh Tiên Pháp Phù.

♦ Hướng dẫn:
• Mỗi 1 lần rút tốn 1 Linh Lực Hóa Thân.
• Mỗi lần rút đều nhận Mảnh Tiên Pháp Phù và KNB, xác suất nhận ngay 6666 KNB hoặc Tiên Pháp Phù.
• Có thể dùng Mảnh Tiên Pháp Phù và Tiên Pháp Phù vào tiệm đổi Hóa Thân.
• Tiệm Hóa Thân chỉ xuất hiện trong hoạt động, hãy tranh thủ đổi thưởng.
• Đạo cụ liên quan sẽ không mất khi kết thúc, có thể giữ lại dùng cho lần sau.

♦ Thông tin xác suất nhận:
• Rút 1 lần, có xác suất nhận được Tiên Pháp Phù, KNB, Mảnh Tiên Pháp Phù, xác suất cụ thể:
- Tiên Pháp Phù x1 là 0.28%
- KNB x30 là 7.00%
- KNB x58 là 7.00%
- KNB x66 là 7.00%
- KNB x88 là 7.00%
- KNB x6666 là 0.21%
- Mảnh Tiên Pháp Phù x1 là 56.06%
- Mảnh Tiên Pháp Phù x2 là 14.01%
- Mảnh Tiên Pháp Phù x3 là 1.4%
• Cứ rút 20 lần thì ít nhất được tặng 12 Mảnh Tiên Pháp Phù (Rút 280 lần, ít nhất sẽ tích lũy nhận 160 Mảnh Tiên Pháp Phù, có thể đổi 1 Tiên Pháp Phù).

♦ Quy Đổi:
• 160 Mảnh Tiên Pháp Phù = 1 Tiên Pháp Phù (Có đổi ngược lại)
• 5 Tiên Pháp Phù = 1 Hóa Thân Tướng Kim 1-5
• 6 Tiên Pháp Phù = 1 Hóa Thân Tướng Tử Kim
• 1 Tiên Pháp Phù = 1 Hóa Thân Tướng Đỏ
• 1600 Mảnh Tiên Pháp Phù = Thời Trang Kim tướng chính
• 320 Mảnh Tiên Pháp Phù = Thời Trang Đỏ tướng chính
• 200 Mảnh Tiên Pháp Phù = Biến Trang tướng phụ
• 50 Mảnh Tiên Pháp Phù = Rương Mệnh Tinh Kim Ngẫu Nhiên
• 60 Mảnh Tiên Pháp Phù = Rương Chọn Mệnh Tinh Kim 20 Chọn 1
• 400 Mảnh Tiên Pháp Phù = 1 Mảnh Vạn Năng Hóa Thân Phù-Kim
• 1 Vạn Năng Hóa Thân Phù Kim = 1 Rương Chọn Hóa Thân Phù Kim

♦ Cách nhận Linh Lực Hóa Thân (Vật phẩm dùng để rút thưởng):
• Trong 2 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 5 Linh Lực Hóa Thân.
• Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Linh Lực Hóa Thân.
• Tiêu hao 300 KNB để mua (Tối đa mua được 50 linh lực).
• Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ tương ứng nhận được 1,2,2 Linh Lực Hóa Thân.
• Nạp trong mục Hoạt động → Thương Nhân: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Linh Lực Hóa Thân.
Loại reset
Số lần mua
Tiền Gói Quà
Vật phẩm
Nhận mỗi ngày
1
Miễn phí
Linh Lực Hóa Thân x1
Reset hàng ngày
1
22000
Linh Lực Hóa Thân x5


Reset hàng ngày


2


129000
Linh Lực Hóa Thân x9
Bàn Chiêm Tinh-Cao x1
NB x188


Reset hàng ngày


3


279000
Linh Lực Hóa Thân x14
Bàn Chiêm Tinh-Cao x3
NB x388


Reset hàng tuần


4


399000
Linh Lực Hóa Thân x20
Bàn Chiêm Tinh-Cao x6
NB x588


Reset hàng tuần


6


799000
Linh Lực Hóa Thân x25
Bàn Chiêm Tinh-Cao x9
NB x2200


Reset hàng tuần


9


1299000
Linh Lực Hóa Thân x35
Bàn Chiêm Tinh-Cao x12
NB x3000


Reset hàng tuần


12


2199000
Linh Lực Hóa Thân x55
Bàn Chiêm Tinh-Cao x25
NB x5500
• Tướng Quân có thể nhận miễn phí Linh Lực Hóa Thân mỗi ngày hoặc thông qua hoàn thành nhiệm vụ năng động, ngoài ra có thể sử dụng KNB để mua.
• Mỗi lần rút 1 lần sẽ tốn 1 Linh Lực Hóa Thân.
• Mỗi lần rút 10 lần sẽ tốn 10 Linh Lực Hóa Thân, rút 10 lần giúp Tướng Quân tiết kiệm thời gian hơn, biết đâu được Tướng Quân là người may mắn nhận được Tiên Pháp Phù đó nha.
• Sử dụng vật phẩm Tiên Pháp Phù để đổi Hóa Thân trong Tiệm.

♦ Vật phẩm Tiệm:
• Tiệm Thường: Có thể sử dụng Mảnh Tiên Pháp Phù để đổi Mảnh Vạn Năng Hóa Thân Phù-Kim. 2 Mảnh Vạn Năng Hóa Thân Phù- Kim đổi được 1 Vạn Năng Hóa Thân Phù Kim, có thể sử dụng vật phẩm này để đổi Rương Chọn Hóa Thân Phù Kim.
Tiệm Hóa Thân: Trong Tiệm bán các loại Hóa Thân Tử Kim, Kim và Đỏ của toàn bộ các quốc gia. Tướng quân có thể lựa chọn cho mình Hóa Thân yêu thích để đổi.
Quốc GiaPhẩmHóa Thân
Ngụy
Tử KimChiến Thần Trương Liêu, Tào Tiết
 
Kim
Tào Tháo, Tuân Úc, Quách Gia, Điển Vi, Tư Mã Ý
Đỏ
Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu, Trương Hợp, Chân Cơ

Thục
Tử KimẤu Lân Khương Duy, Gia Cát Quả
 
Kim
Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Mã Siêu, Hoàng Nguyệt Anh
Đỏ
Triệu Vân, Trương Phi, Ngụy Diên, Khương Duy, Bàng Thống
Ngô
Tử KimXích Viêm Thái Sử Từ, Tôn Lỗ Ban
 
Kim
Chu Du, Tôn Sách, Tiểu Kiều, Lục Tốn, Cam Ninh
Đỏ
Tôn Kiên, Lữ Mông, Thái Sử Từ, Lỗ Túc, Đại Kiều
Quần
Tử KimThiên Uy Viên Thiệu, Lữ Linh Khởi
 
Kim
Lữ Bố, Tả Từ, Điêu Thuyền, Giả Hử, Trương Giác
Đỏ
Vu Cát, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Hoa Hùng, Hoa Đà
• Tiệm Thời Trang: Trong sự kiện Hóa Thân đợt này đặc biệt có bán thêm Thời Trang cho tướng chính. Thời trang Kim Cái Thế là điểm nhấn đặc biệt trong đợt sự kiện này.

Tên Thời Trang

Phẩm chấtChân Long

KimCái Thế

KimThần Xạ

ĐỏMãnh Tướng

Đỏ

Tiệm Biến Trang: Rất nhiều biến trang cực kì đẹp mắt đang chờ đón, các Tướng quân nhớ sưu tầm để xây dựng đội hình mình nhiều màu sắc hơn nhé. Đặc biệt đợt này với sự xuất hiện của biến trang Tử Kim 2: Chiến Thần Trương Liêu-Sóc Phong Phi Tướng, Ấu Lân Khương Duy-Ngạo Tuyết Sương, Xích Viêm Thái Sử Từ-Giảo Nguyệt Đan Tâm, Thiên Uy Viên Thiệu-Tinh Hồng Hào Tước.
 Tiệm Mệnh Tinh: Bán các vật phẩm dung để mạnh hóa tính năng Mệnh Tinh.

Tướng Quân hãy cùng Tiểu Bo tham gia hoạt động này nào!!!

Tiểu Bo

Event Left