SỰ KIỆN 21 NGÀY SỞ HỮU TỬ KIM TƯỚNG

02-06-21

Xin gửi đến các Tướng quân chuỗi sự kiện 21 Ngày Sở Hữu tử Kim Tướng cực hấp dẫn!

♦ THAM GIA TẠI: https://tn3q.zing.vn/tukimtuong

♦ THỜI GIAN DIỄN RA: từ 9h ngày 03/06 đến 23:59 ngày 30/06
• Thời gian tham gia "Chăm Chỉ 07 Ngày Quà Khủng Đầy Tay" kéo dài 10 ngày tính từ lúc người chơi đăng nhập và xác nhận thông tin nhân vật.
• Thời gian tham gia "Thử Thách 21 Ngày Nhận Quà Cực Xịn" kéo dài cho đến hết sự kiện.
• Thời gian tham gia "Sự Kiện Đăng Nhập/ Chia sẻ nhận quà" kéo dài 23 ngày tính từ lúc người chơi đăng nhập và xác nhận thông tin nhân vật.


1. CHĂM CHỈ 07 NGÀY QUÀ KHỦNG ĐẦY TAY
• Khi hoàn thành nhiệm vụ nạp thành công gói vé 22k ở TRANG NẠP, Tướng quân sẽ được nhận phần thưởng tương ứng với hiển thị ở chương trình.
• Phần thưởng chỉ được nhận một lần trong suốt sự kiện.
• Phần thưởng Nạp đủ 3 ngày – chỉ cần nạp đủ 3 ngày (không cần liên tục) trong thời gian chương trình diễn ra.
• Phần thưởng Nạp đủ 7 ngày – chỉ cần nạp đủ 7 ngày (không cần liên tục) trong thời gian chương trình diễn ra.

2. THỬ THÁCH 21 NGÀY NHẬN QUÀ CỰC XỊN
• Tướng quân hoàn thành nạp tích lũy đủ 1 ngày, 3 ngày, 6 ngày, 10 ngày, 14 ngày, 18 ngày, 21 ngày sẽ nhận được quà sự kiện tương ứng.
• Mỗi mốc tích lũy sẽ có 2 phần thưởng cho Tướng quân lựa chọn, chỉ có thể nhận được 1 trong 2 phần thưởng.
• Hoàn thành nhiệm vụ bằng cách mua vé 129k tại trang nạp.

3. SỰ KIỆN ĐĂNG NHẬP/CHIA SẺ NHẬN QUÀ
• Mỗi ngày đăng nhập vào trang sự kiện sẽ được tính một lần Điểm Danh, khi đạt đủ mốc Điểm Danh sẽ được kích hoạt nhận thưởng.
• Khi đến các mốc ngày 1,5,10,15,21 của sự kiện Tướng quân có thể nhấn Share thông tin sự kiện để được nhận thưởng.

♦ CÁC QUY TẮC CHUNG:
Tất cả các Tướng quân đều có thể tham gia chương trình
• Chương trình chỉ được tính khi Tướng quân nạp tại trang nạp (không tính nạp trực tiếp trong game).
• Phải nạp đúng gói vé mới được tính tham gia. Nạp Mỗi Ngày là vé 22k và Nạp Tích Lũy là vé 129k. Nạp các gói vé khác sẽ không được tính.
• Phần thưởng chỉ được nhận 1 lần. (Ví dụ: Ở chương trình “Chăm chỉ 07 ngày quà khủng đầy tay” Tướng quân nạp 2 lần gói vé 22k thì cũng chỉ nhận được 1 lần phần thưởng của chương trình).
• Cần xem kĩ thời gian sự kiện để có thể tham gia nhận đầy đủ phần thưởng.
• Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp qua thư ingame sau khi Tướng quân nhấp nhận.
• Tướng quân có thể nhấn Lịch Sử để xem chi tiết thời gian nhận các phần thưởng.

♦ PHẦN THƯỞNG:
1. Chăm chỉ 07 ngày quà khủng đầy tay:


NẠP
MỖI
NGÀY
Số ngày nạp tích lũy
Vật phẩm
Số lượng
1 ngày
Chiêu Tướng Lệnh-Cao
10
2 ngày
Quyển tăng cấp đồ giám
100
3 ngày
Thể lực đơn
10
4 ngày
Rương chọn toàn tướng đỏ
1
5 ngày
Đá tính luyện cao
500
6 ngày
Rương chọn bảo vật đỏ
2
7 ngày
Rương chọn toàn tướng đỏ
1
NẠP
TÍCH
LŨY
NGÀY
Điều kiện
Vật phẩm
Số lượng
Đủ 3 ngày
Kim Tướng Lệnh
5
Đủ 7 ngày
Kim Tướng Lệnh
10

2. Thử thách 21 ngày nhận quà cực xịn:

Số ngày nạp tích lũy
Option 1
Vật phẩm 1
Vật phẩm 2
1 ngày
Chiêu Tướng Lệnh-Cao*20
 
3 ngày
Rương mảnh tử kim 4 chọn 1*10
Bồi dưỡng đơn*100
6 ngày
Rương mảnh tử kim 4 chọn 1*30
Bồi dưỡng đơn*300
10 ngày
Rương mảnh tử kim 4 chọn 1*40
Bồi dưỡng đơn*400
14 ngày
Rương mảnh tử kim 4 chọn 1*50
Bồi dưỡng đơn*500
18 ngày
Rương mảnh tử kim 4 chọn 1*90
Bồi dưỡng đơn*900
21 ngày
Rương mảnh tử kim 4 chọn 1*100
Bồi dưỡng đơn*1000

Số ngày nạp tích lũy
Option 2
Vật phẩm 1
Vật phẩm 2
1 ngày
Kim tướng lệnh*10
 
3 ngày
Rương mảnh tướng kim 20 chọn 1*20
Bồi dưỡng đơn*100
6 ngày
Rương mảnh tướng kim 20 chọn 1*40
Bồi dưỡng đơn*300
10 ngày
Rương mảnh tướng kim 20 chọn 1*60
Bồi dưỡng đơn*400
14 ngày
Rương mảnh tướng kim 20 chọn 1*90
Bồi dưỡng đơn*500
18 ngày
Rương mảnh tướng kim 20 chọn 1*100
Bồi dưỡng đơn*900
21 ngày
Rương mảnh tướng kim 20 chọn 1*140
Bồi dưỡng đơn*1000

3. Sự Kiện Đăng nhập/Chia sẻ nhận quà:
Hình thứcVật phẩmSố lượng
Share ngày 1KNB666
Điểm danh 3 ngàyRương trang bị ngẫu nhiên siêu10
Share ngày 5KNB888
Điểm danh 9 ngàyThể lực đơn10
Share  ngày 10KNB999
Điểm danh 12 ngàyRương trang bị ngẫu nhiên siêu20
Điểm danh 14 ngàyThần binh lệnh20
Share ngày 15KNB1111
Điểm danh 17 ngàyRương trang bị ngẫu nhiên siêu20
Điểm danh 19 ngàyKNB2222
Share ngày 21Rương chọn hóa thân phù đỏ1
Event Left