SỰ KIỆN 2 TRONG 1: PHI LONG & HOÀNH TẢO (01/11)

31-10-23

Mỗi 50.000 VND được thanh toán bất kì, Tướng Quân sẽ nhận được 1 lượt ở sự kiện Phi Long và 1 lượt ở sự kiện Hoành Tảo.


♦ Thời gian diễn ra: từ 0:00 đến 23:59 ngày 01/11
♦ Điều kiện: Server mở đủ 8 ngày (Từ S1 đến S708 đạt điều kiện tham gia)

PHI LONG TẠI THIÊN

♦ Thời gian nhận thưởng đua TOP: từ 0:00 đến 23:59 ngày 02/11
♦ Chiêu mộ tướng Xích Kim:
1. BXH Điểm: Người chơi trên 600 điểm được tham gia xếp hạng trong server, Top 10 được nhận thưởng hạng, thưởng được gửi qua thư khi hoạt động kết thúc (Khi bằng điểm, người đạt số điểm này trước sẽ xếp trước).
2. Phần thưởng nhận khi tham gia rút thưởng: Rương Tướng Thiên Kim 8 chọn 1, Rương Mảnh Tướng Thiên Kim 8 chọn 1, Rương Ảo Tinh Xích Kim 20 Chọn 1.
3. Phần thưởng BXH:


♦ Chiêu mộ tướng Tử Kim:
1. BXH Điểm: Người chơi trên 600 điểm được tham gia xếp hạng trong server, Top 10 được nhận thưởng hạng, thưởng được gửi qua thư khi hoạt động kết thúc (Khi bằng điểm, người đạt số điểm này trước sẽ xếp trước).
2. Phần thưởng nhận khi tham gia rút thưởng: Rương Tướng Xích Kim 20 Chọn 1, Mảnh Tướng Tử Kim (24 Chọn 1), Mảnh Tướng Xích Kim 20 chọn 1.
3. Phần thưởng BXH:


♦ Cách nhận Lệnh Rút Thưởng (vật phẩm dùng để rút thưởng):
1. Trong 3 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 3 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh.
2. Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh.
3. Tiêu hao 300 KNB để mua Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh (Tối đa mua được 20 Lệnh).
4. Tiêu hao 300 KNB để mua Xích Kim Thần Tướng Lệnh (Tối đa mua được 30 Lệnh).
5. Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh.
6. Nạp trong mục Hoạt độngThương nhân: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh.


HOÀNH TẢO THIÊN QUÂN


♦ Vật phẩm chính của sự kiện:
• Vật phẩm sử dụng tham gia sự kiện: Thiên Quân Lệnh.
• Vật phẩm dùng để đổi trong Tiệm: Rìu Đồng, Rìu Bạc, Rìu Vàng, Thần Phủ Xích Kim, Thần Phủ Thiên Kim, Ảo Tử Thần Phủ, Ảo Tử Vẫn Thiết, Vẫn Thiết Xích Kim, Vẫn Thiết Thiên Kim.

♦ Hướng dẫn Hoành Tảo Thiên Quân:
• Mỗi quét 1 lần tốn 1 Thiên Quân Lệnh, quét 10 lần tốn 10 Thiên Quân Lệnh.
• Mỗi lần quét có xác suất nhận được vật phẩm đổi thưởng trong Tiệm: Rìu Đồng, Rìu Bạc, Rìu Vàng, Ảo Tử Vẫn Thiết, Ảo Tử Thần Phủ, Vẫn Thiết Xích Kim, Thần Phủ Xích Kim.
• Có thể dùng đạo cụ nhận khi quét đổi Đồ Kim hoặc Đồ Xích KimTiệm.
• Tiệm Hoành Tảo chỉ xuất hiện trong hoạt động, hãy tranh thủ đổi thưởng.

♦ Cách nhận Thiên Quân Lệnh (Vật phẩm dùng để quét):
• Trong 2 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 5 Thiên Quân Lệnh.
• Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Thiên Quân Lệnh.
• Tiêu hao 300 KNB để mua 1 Lệnh (Tối đa mua được 30 Lệnh).
• Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1,2,2 Thiên Quân Lệnh.
• Nạp trong mục Hoạt độngThương Nhân: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Thiên Quân Lệnh.
¤ Tiệm Trang Bị:


TRỜI BAN PHÚC LÀNH

Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng Quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.

♦ Phi Long Tại Thiên
• Thông tin gói ưu đãi:
Giá gói
Số gói
Phần thưởng

22,000

1
5 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh, 5 Rương Chọn Mảnh Xích Kim (5), 100 Bồi Dưỡng Đơn, 20 Sách EXP-Cực, 588888 Bạc

79,000

1
10 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh, 10 Rương Chọn Mảnh Xích Kim (5), 150 Bồi Dưỡng Đơn, 30 Sách EXP-Cực, 888888 Bạc

129,000

1
12 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh, 12 Rương Chọn Mảnh Xích Kim (5), 180 Bồi Dưỡng Đơn, 35 Sách EXP-Cực, 888888 Bạc

279,000

2
15 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh, 15 Rương Chọn Mảnh Xích Kim (5), 200 Bồi Dưỡng Đơn, 30 Sách EXP-Cực, 888888 Bạc

399,000

2
30 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh, 25 Rương Chọn Mảnh Xích Kim (5), 400 Bồi Dưỡng Đơn, 50 Sách EXP-Cực, 158 Vạn Bạc
  
1,299,000

1
50 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh, 40 Rương Chọn Mảnh Xích Kim (5), 800 Bồi Dưỡng Đơn, 60 Sách EXP-Cực, 208 Vạn Bạc
  
2,199,000

1
70 Rương Chọn Thần Tướng Thiên Kim Lệnh, 50 Rương Chọn Mảnh Xích Kim (5), 1200 Bồi Dưỡng Đơn, 70 Sách EXP-Cực, 308 Vạn Bạc

♦ Hoành Tảo Thiên Quân
• Thông tin gói ưu đãi:
Giá gói
Số gói
Phần thưởng

22,000

1
5 Thiên Quân Lệnh, 68 KNB, 100 Đá Tinh Luyện-Đỉnh, 50 Bồi Dưỡng Đơn, 588888 Bạc

79,000

1
10 Thiên Quân Lệnh, 188 KNB, 100 Đá Tinh Luyện-Đỉnh, 100 Bồi Dưỡng Đơn, 688888 Vạn Bạc

129,000

1
15 Thiên Quân Lệnh, 388 KNB, 100 Đá Tinh Luyện-Đỉnh, 100 Bồi Dưỡng Đơn, 688888 Vạn Bạc

279,000

2
24 Thiên Quân Lệnh, 688 KNB, 150 Đá Tinh Luyện-Đỉnh, 120 Bồi Dưỡng Đơn, 888888 Bạc

399,000

2
30 Thiên Quân Lệnh, 888 KNB, 200 Đá Tinh Luyện-Đỉnh, 150 Bồi Dưỡng Đơn, 108 Vạn Bạc

799,000

1
50 Thiên Quân Lệnh, 1088 KNB, 300 Đá Tinh Luyện-Đỉnh, 200 Bồi Dưỡng Đơn, 158 Vạn Bạc

1,299,000

1
70 Thiên Quân Lệnh, 2088 KNB, 500 Đá Tinh Luyện-Đỉnh, 250 Bồi Dưỡng Đơn, 208 Vạn Bạc

2,199,000

1
120 Thiên Quân Lệnh, 4088 KNB, 800 Đá Tinh Luyện-Đỉnh, 500 Bồi Dưỡng Đơn, 508 Vạn Bạc

Sự kiện 2 Trong 1 rất ít khi diễn ra, Tướng quân nên tranh thủ cơ hội này nhé!
Event Left