SỰ KIỆN 2 TRONG 1: HÓA THÂN & HOÀNH TẢO THIÊN QUÂN (01/08)

31-07-21

Nạp Một Được Hai

Sự Kiện 2 Trong 1 đã trở lại với sự kết hợp của hai sự kiện vô cùng hấp dẫn đó là Hóa Thân và Hoành Tảo Thiên Quân. Chỉ với tích lũy 50k nhận ngay vật phẩm Linh Lực Hóa Thân và Thiên Quân Lệnh. Nạp 1 lần được chơi 2 sự kiện, chỉ diễn ra duy nhất từ ngày 01/08 đến hết ngày 02/08.
• Phạm vi sự kiện Hóa Thân: S1 đến S260
• Phạm vi sự kiện Hoành Tảo Thiên Quân: S1 đến S257
*Lưu ý: Những server nằm trong phạm vi của cả hai sự kiện thì sẽ được tham gia Sự Kiện 2 Trong 1 lần này.

HÓA THÂN

♦ Điều kiện tham gia:
• Thời gian: từ 0:00 ngày 01/08 đến 23:59 ngày 02/08
Phạm vi: Server mở đủ 18 ngày (Từ S1 đến S260 đạt điều kiện tham gia)

♦ Vật phẩm chính của sự kiện:
• Vật phẩm sử dụng tham gia sự kiện: Linh Lực Hóa Thân.
• Vật phẩm dùng để đổi trong Tiệm: Tiên Pháp Phù, Mảnh Tiên Pháp Phù.

♦ Hướng dẫn:
• Mỗi 1 lần rút tốn 1 Linh Lực Hóa Thân.
• Mỗi lần rút đều nhận Mảnh Tiên Pháp Phù và KNB, xác suất nhận ngay 6666 KNB hoặc Tiên Pháp Phù.
• Có thể dùng Mảnh Tiên Pháp Phù và Tiên Pháp Phù vào tiệm đổi Hóa Thân.
• Tiệm Hóa Thân chỉ xuất hiện trong hoạt động, hãy tranh thủ đổi thưởng.
• Đạo cụ liên quan sẽ không mất khi kết thúc, có thể giữ lại dùng cho lần sau.

♦ Cách nhận Linh Lực Hóa Thân (Vật phẩm dùng để rút thưởng):
• Trong 2 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 5 Linh Lực Hóa Thân.
• Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Linh Lực Hóa Thân.
• Tiêu hao 300 KNB để mua (Tối đa mua được 50 linh lực).
• Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ tương ứng nhận được 1,2,2 Linh Lực Hóa Thân.
• Nạp trong mục Hoạt động → Thương Nhân: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Linh Lực Hóa Thân.
Loại reset
Số lần mua
Tiền Gói Quà
Vật phẩm
Nhận mỗi ngày
1
Miễn phí
Linh Lực Hóa Thân x1
Reset hàng ngày
1
22000
Linh Lực Hóa Thân x5


Reset hàng ngày


2


129000
Linh Lực Hóa Thân x9
Bàn Chiêm Tinh-Cao x1
NB x188


Reset hàng ngày


3


279000
Linh Lực Hóa Thân x14
Bàn Chiêm Tinh-Cao x3
NB x388


Reset hàng tuần


4


399000
Linh Lực Hóa Thân x20
Bàn Chiêm Tinh-Cao x6
NB x588


Reset hàng tuần


6


799000
Linh Lực Hóa Thân x25
Bàn Chiêm Tinh-Cao x9
NB x2200


Reset hàng tuần


9


1299000
Linh Lực Hóa Thân x35
Bàn Chiêm Tinh-Cao x12
NB x3000


Reset hàng tuần


12


2199000
Linh Lực Hóa Thân x55
Bàn Chiêm Tinh-Cao x25
NB x5500
• Tướng Quân có thể nhận miễn phí Linh Lực Hóa Thân mỗi ngày hoặc thông qua hoàn thành nhiệm vụ năng động, ngoài ra có thể sử dụng KNB để mua.
• Mỗi lần rút 1 lần sẽ tốn 1 Linh Lực Hóa Thân.
• Mỗi lần rút 10 lần sẽ tốn 10 Linh Lực Hóa Thân, rút 10 lần giúp Tướng Quân tiết kiệm thời gian hơn, biết đâu được Tướng Quân là người may mắn nhận được Tiên Pháp Phù đó nha.
• Sử dụng vật phẩm Tiên Pháp Phù để đổi Hóa Thân trong Tiệm.

♦ Vật phẩm Tiệm:
Tiệm Hóa Thân: Trong Tiệm bán các loại hóa thân Kim và Đỏ của toàn bộ các Quốc gia. Tướng quân có thể lựa chọn cho mình Hóa Thân yêu thích để đổi.
Quốc GiaPhẩmHóa Thân
Ngụy
Tử KimChiến Thần Trương Liêu, Tào Tiết
 
Kim
Tào Tháo, Tuân Úc, Quách Gia, Điển Vi, Tư Mã Ý
Đỏ
Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu, Trương Hợp, Chân Cơ

Thục
Tử KimẤu Lân Khương Duy, Gia Cát Quả
 
Kim
Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Mã Siêu, Hoàng Nguyệt Anh
Đỏ
Triệu Vân, Trương Phi, Ngụy Diên, Khương Duy, Bàng Thống
Ngô
Tử KimXích Viêm Thái Sử Từ, Tôn Lỗ Ban
 
Kim
Chu Du, Tôn Sách, Tiểu Kiều, Lục Tốn, Cam Ninh
Đỏ
Tôn Kiên, Lữ Mông, Thái Sử Từ, Lỗ Túc, Đại Kiều
Quần
Tử KimThiên Uy Viên Thiệu, Lữ Linh Khởi
 
Kim
Lữ Bố, Tả Từ, Điêu Thuyền, Giả Hử, Trương Giác
Đỏ
Vu Cát, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Hoa Hùng, Hoa Đà
• Tiệm Thời Trang: Trong sự kiện Hóa Thân đợt này đặc biệt có bán thêm Thời Trang cho tướng chính. Thời trang Kim Cái Thế là điểm nhấn đặc biệt trong đợt sự kiện này.
Tên Thời Trang
Phẩm chất


Chân Long
KimCái Thế
KimThần Xạ
ĐỏMãnh Tướng
Đỏ

Tiệm Biến Trang: Rất nhiều biến trang cực kì đẹp mắt đang chờ đón, các Tướng quân nhớ sưu tầm để xây dựng đội hình mình nhiều màu sắc hơn nhé. Đặc biệt đợt này với sự xuất hiện của biến trang Tử Kim 2: Chiến Thần Trương Liêu, Ấu Lân Khương Duy, Xích Viêm Thái Sử Từ, Thiên Uy Viên Thiệu.
 Tiệm Mệnh Tinh: Bán các vật phẩm dung để mạnh hóa tính năng Mệnh Tinh.

HOÀNH TẢO THIÊN QUÂN

♦ Điều kiện tham gia:
• Thời gian: từ 0:00 ngày 01/08 đến 23:59 ngày 02/08
Phạm vi: Server mở đủ 21 ngày (Từ S1 đến S257 đạt điều kiện tham gia)

♦ Vật phẩm chính của sự kiện:
• Vật phẩm sử dụng tham gia sự kiện: Thiên Quân Lệnh
• Vật phẩm dùng để đổi trong Tiệm: Rìu Đồng, Rìu Bạc, Rìu Vàng, Ảo Tử Thần Phủ, Ảo Tử Vẫn Thiết

♦ Hướng dẫn Hoành Tảo Thiên Quân:
• Mỗi quét 1 lần tốn 1 Thiên Quân Lệnh, quét 10 lần tốn 10 Thiên Quân Lệnh.
• Mỗi lần quét có xác suất nhận được vật phẩm đổi thưởng: Ảo Tử Thần Phủ, Ảo Tử Vẫn Thiết, Rìu Vàng, Rìu Bạc, Rìu Đồng.
• Có thể dùng đạo cụ nhận khi quét đổi Đồ Kim hoặc Đồ Tử KimTiệm.
• Tiệm Hoành Tảo chỉ xuất hiện trong hoạt động, hãy tranh thủ đổi thưởng.
• Quy đổi:
- 1 Rìu Vàng = 75 Rìu Bạc
- 6 Rìu Bạc = Ảo Tử Vẫn Thiết
- 1 Ảo Tử Thần Phủ = 100 Ảo Tử Vẫn Thiết
- 1 Rìu Bạc = 4 Rìu Đồng
Sử dụng Ảo Tử Vẫn Thiết, Ảo Tử Thần Phủ, Rìu Vàng, Rìu Bạc, Rìu Đồng để đổi vật phẩm trong Tiệm.

♦ Cách nhận Thiên Quân Lệnh (Vật phẩm dùng để quét):
• Trong 2 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 5 Thiên Quân Lệnh.
• Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Thiên Quân Lệnh.
• Tiêu hao 300 KNB để mua một lệnh (Tối đa mua được 30 lệnh).
• Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1,2,2 Thiên Quân Lệnh.
• Nạp trong mục Hoạt độngThương Nhân: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Thiên Quân Lệnh.
Loại reset
Số lần mua
Tiền Gói Quà
Vật phẩm

Nhận một lần

1

Miễn phí
Thiên Quân Lệnh x1
Đá Tinh Luyện–Cao x10
Reset hàng ngày
1
22000
Thiên Quân Lệnh x4
Reset hàng ngày
2
129000
Rìu Bạc x8
Reset hàng ngày
2
279000
Rìu Bạc x18
Reset hàng ngày
3
399000
Rìu Bạc x24


Reset hàng tuần


6


799000
NB x2180
Thiên Quân Lệnh x24
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x70


Reset hàng tuần


8


1299000
NB x3580
Thiên Quân Lệnh x32
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x120


Reset hàng tuần


12


2199000
NB x6480
Thiên Quân Lệnh x48
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x200
Tham gia sự kiện để thu thập cho các tướng nhiều trang bị.
Các Tướng quân nhớ nhận miễn phí mỗi ngày và hoàn thành các cột mốc nhiệm vụ năng động để nhận thêm Thiên Quân Lệnh.
Tham gia quét 1 lần nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tham gia quét 10 lần nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Sau khi quét các Tướng quân sẽ nhận được Rìu Đồng, Rìu Bạc, Rìu Vàng, Ảo Tử Vẫn Thiết, Ảo Tử Thần Phủ, có thể sử dụng đạo cụ này để đổi thưởng trong Tiệm.

¤ Tiệm Trang Bị:
Vật phẩm nhận được
Vật phẩm sử dụng
Ảo Tử Vẫn Thiết x100Ảo Tử Thần Phủ x1
Ảo Tử Vẫn Thiết x1 


Rìu Bạc x6
Bất Diệt Thần Liêm x1Ảo Tử Thần Phủ x1
Bất Diệt Phi Lữ x1Ảo Tử Thần Phủ x1
Bất Diệt Huyền Khải x1Ảo Tử Thần Phủ x1
Bất Diệt Linh Khôi x1Ảo Tử Thần Phủ x1
Mảnh Rương Đồ Tử Kim x1Ảo Tử Vẫn Thiết x1
Vô Song Kích x1Rìu Vàng x1
Vô Song Ngoa x1
Rìu Vàng x1
Vô Song Khải x1Rìu Vàng x1
Vô Song Quán x1Rìu Vàng x1
Rương Tài Nguyên Bồi Dưỡng Đồ Kim x1Rìu Bạc x1
Rương Chọn Mảnh Đồ Kim x1Rìu Bạc x1
Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x5Rìu Đồng x8

¤ Tiệm Thần Binh:
Trong Tiệm Thần Binh Tướng quân có thể mua Mảnh Ỷ Thiên Kiếm, Rương Mảnh Thần Binh Kim 6 Chọn 1, Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ hoặc Đá Rèn Thần Khí.

¤ Tiệm Trang Bị Thần Thú:

Tại đây có rất nhiều Rương Trang Bị Thần Thú để Tướng quân lựa chọn, có thể ưu tiên mua Trang Bị Thần Thú Tử Kim để được tăng nhiều lực chiến nhất nhé.

Tướng Quân hãy cùng Tiểu Bo tham gia sự kiện Hoành Tảo Thiên Quân, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!
Event Left