QUÀ ĐĂNG NHẬP

05-11-20

QUÀ ĐĂNG NHẬP

Trong 8 ngày, mỗi ngày Tướng Quân đăng nhập vào game đều sẽ được nhận quà.Thời gianVật phẩmSố lượngMô tả
Ngày 1Mảnh Phượng Minh Binh Phù10Hợp kích phẩm Tím
Ngày 2Chiêu Mộ Lệnh-Cao10Dùng để quay trong chiêu mộ tướng-cao
Ngày 3NB1888Nguyên bảo
Ngày 4Chiêu Mộ Lệnh-Cao10Dùng để quay trong chiêu mộ tướng-cao
Ngày 5NB1888Nguyên bảo
Ngày 6Thừa Tướng Ấn1Bảo vật phẩm đỏ
Ngày 7NB1888Nguyên bảo
Ngày 8Thời trang Ngân Thương1Thời trang của tướng chính
Event Left