THẺ THÁNG MỚI

20-04-21

Tướng quân hãy cùng Tiểu Bo xem những thay đổi đặc biệt của Thẻ Tháng sau đợt update tháng 4 nhé!

♦ Vị trí:
Giao diện chính → Hoạt động → Phúc lợi siêu giá trị → VIP Vàng
♦ Mốc nạp:
¤ VIP Vàng: 129,000 VND
¤ VIP Đỏ: 279,000 VND
• Trước khi update:

Loại Thẻ

Phần thưởng (tổng nhận 30 ngày)

VIP Vàng

KNB x5300

VIP Đỏ

KNB x13200

VIP Vàng + VIP Đỏ

KNB x18500

• Sau khi update:

Loại Thẻ

Phần thưởng (tổng nhận 30 ngày)

VIP Vàng

KNB x9800 + Thủy Tinh Tâm Nguyện x600

VIP Đỏ

KNB x21700 + Thủy Tinh Tâm Nguyện x1200

VIP Vàng + VIP Đỏ

KNB x33500 + Thủy Tinh Tâm Nguyện x2200

Sau khi update tổng nhận KNB từ các thẻ VIP tăng lên rất nhiều, ngoài ra còn có thêm vật phẩm Thủy Tinh Tâm Nguyện giúp các Tướng quân có thể mua sắm thỏa thích trong Tiệm Tâm Nguyện.
*Thủy Tinh Tâm Nguyện: Đạo cụ dùng để mua các vật phẩm giá trị trong Tiệm Tâm Nguyện.

1. Giao diện đổi mới:
• Thêm điểm VIP Vàng nhận mỗi ngày
• Thêm mốc thưởng tích lũy điểm VIP Vàng.

2. Lợi ích thay đổi:
• Ngoài việc nhận KNB mỗi ngày thì Tướng quân còn nhận được thêm điểm VIP Vàng, khi tích lũy điểm VIP Vàng đạt mốc có thể nhận thêm các mốc thưởng vô cùng giá trị.
• Sau khi nhận đủ 4 mốc thưởng sẽ tạo mới lại phần thưởng, Tướng quân vẫn có thể tiếp tục tích lũy để nhận thưởng tiếp.
• Khi Tướng quân mua cả 2 thẻ VIP VàngVIP Đỏ thời gian nhận thưởng sẽ được rút ngắn nhiều nhất, trong vòng 30 ngày kích hoạt thẻ Tướng quân sẽ nhận được 2 lần 4 mốc thưởng, quá hấp dẫn đúng không nào.

¤ Thời gian tích lũy nhận thưởng nếu mua cả hai thẻ VIP Vàng + VIP Đỏ giá trị 408,000 (300,000 trên webpay):

Nạp gói 129,000 + 279,000
(Mỗi ngày nhận 3 điểm VIP Vàng)

Tích lũy

Phần thưởng

Giá trị VND

4 ngày

KNB x1000, Thủy Tinh Tâm Nguyện x100

425,000

7 ngày

KNB x1500, Thủy Tinh Tâm Nguyện x200

725,000

10 ngày

KNB x2000, Thủy Tinh Tâm Nguyện x300

1,025,000

15 ngày

KNB x3000, Thủy Tinh Tâm Nguyện x500

1,625,000


¤ Thời gian tích lũy nhận thưởng nếu mua thẻ VIP Đỏ giá trị 279,000 (200,000 trên webpay):

Nạp gói 279,000
(Mỗi ngày nhận 2 điểm VIP Vàng)

Tích lũy

Phần thưởng

Giá trị VND

5 ngày

KNB x1000, Thủy Tinh Tâm Nguyện x100

425,000

10 ngày

KNB x1500, Thủy Tinh Tâm Nguyện x200

725,000

15 ngày

KNB x2000, Thủy Tinh Tâm Nguyện x300

1,025,000

23 ngày

KNB x3000, Thủy Tinh Tâm Nguyện x500

1,625,000


¤ Thời gian tích lũy nhận thưởng nếu mua thẻ VIP Vàng giá trị 129,000 (100,000 trên webpay):

Nạp gói 129,000
(Mỗi ngày nhận 1 điểm VIP Vàng)

Tích lũy

Phần thưởng

Giá trị VND

10 ngày

KNB x1000, Thủy Tinh Tâm Nguyện x100

425,000

20 ngày

KNB x1500, Thủy Tinh Tâm Nguyện x200

725,000

30 ngày

KNB x2000, Thủy Tinh Tâm Nguyện x300

1,025,000

45 ngày

KNB x3000, Thủy Tinh Tâm Nguyện x500

1,625,000


Trang webpay

Còn chần chờ gì nữa hãy cùng Tiểu Bo kích hoạt ngay cho mình Thẻ Tháng để nhận siêu ưu đãi đi nào!
Tiểu Bo
Event Left