Trong thời gian diễn ra hoạt động, Tướng Quân chỉ cần đạt đủ số lần quay tướng để nhận phần thưởng.


Thời gian mởThời gian kết thúcSố lần chiêu tướngVật phẩm được nhậnSố lượng


Ngày 1-0h


Ngày 3-0h
20Bồi dưỡng đơn100
40Rương Chọn Đồ Cam1
60Quyển Tăng Cấp Đồ Giám40
80Rương Mảnh Tướng Đỏ40
100Quyển Tăng Cấp Đồ Giám80
120Rương Chọn Đồ Đỏ Chu Tước1


Ngày 3-0h


Ngày 5-0h
20Đá Tinh Luyện-Cao50
30Đá Tinh Luyện-Cao50
40Rương Chọn Đồ Cam1
60Rương Chọn Mảnh Đỏ1
80Đá Tinh Luyện-Đỉnh100
100Rương Chọn Đồ Đỏ Bá Vương1