SỰ KIỆN TRỜI BAN PHÚC LÀNH (28/04)

27-04-21

♦ Thời gian: từ 00:00 – 23:59 ngày 28/04
 Điều kiện: Server mở đủ 10 ngày (Từ S1 – S173 đạt đủ điều kiện tham gia)
Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng Quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.
♦ Thông tin gói ưu đãi:
• Gói 279,000 VND: Siêu ưu đãi 390%
Chỉ với 279,000 VND nhận ngay 22 Kim Tướng Lệnh, 100 Quyển Tăng Cấp Đồ Giám, 200 Bồi Dưỡng Đơn, 40 Sách EXP-Cực, 888888 Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*800.
Tổng giá trị lên đến 8888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 399,000 VND: Siêu ưu đãi 390%
Nạp gói 399,000 VND ngoài nhận 30 Kim Tướng Lệnh, 150 Quyển Tăng Cấp Đồ Giám, 300 Bồi Dưỡng Đơn, 40 Sách EXP-Cực, 108 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*1200.
Tổng giá trị lên đến 12888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 1,299,000 VND: Siêu ưu đãi 240%
Chỉ với 1,299,000 VND nhận ngay 75 Kim Tướng Lệnh, 200 Quyển Tăng Cấp Đồ Giám, 800 Bồi Dưỡng Đơn, 60 Sách EXP-Cực, 208 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*4000.
Tổng giá trị lên đến 25888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 2,199,000 VND: Siêu ưu đãi 240%
Chỉ với 2,199,000 VND nhận ngay 120 Kim Tướng Lệnh, 300 Quyển Tăng Cấp Đồ Giám, 1500 Bồi Dưỡng Đơn, 70 Sách EXP-Cực, 308 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*8000.
Tổng giá trị lên đến 42888 Kim Nguyên Bảo.

Tướng Quân đừng bỏ các gói siêu ưu đãi này nhé!
Tiểu Bo
Event Left