SỰ KIỆN TRỜI BAN PHÚC LÀNH (20/04)

19-04-21

♦ Thời gian: từ 00:00 – 23:59 ngày 20/04
 Điều kiện: Server mở đủ 15 ngày (Từ S1 – S160 đạt đủ điều kiện tham gia)
Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng Quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.
♦ Thông tin gói ưu đãi:
• Gói 799,000 VND: Siêu ưu đãi 330%
Chỉ với 799,000 VND nhận ngay 35 Xúc Xắc, 15 Rương Mảnh Thần Thú Kim 4 Chọn 1, 40 Linh Thú Đơn-Cực, 70 Linh Thú Đơn-Thượng, 108 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*2400.
Tổng giá trị lên đến 21888 KNB.

• Gói 1,299,000 VND: Siêu ưu đãi 270%
Nạp gói 1,299,000 VND ngoài nhận 45 Xúc Xắc, 20 Rương Mảnh Thần Thú Kim 4 Chọn 1, 60 Linh Thú Đơn-Cực, 100 Linh Thú Đơn-Thượng, 308 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*4000.
Tổng giá trị hoàn trả lên tới 28888 KNB.

• Gói 2,199,000 VND: Siêu ưu đãi 250%
Nạp gói 2,199,000 VND ngoài nhận 100 Xúc Xắc, 40 Rương Mảnh Thần Thú Kim 4 Chọn 1, 110 Linh Thú Đơn-Cực, 180 Linh Thú Đơn-Thượng, 508 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*8000.
Tổng giá trị lên tới 45888 KNB.

Tướng Quân đừng bỏ các gói siêu ưu đãi này nhé!
Tiểu Bo
Event Left