SỰ KIỆN TRỜI BAN PHÚC LÀNH (18/04)

17-04-21

♦ Thời gian: từ 00:00 – 23:59 ngày 18/04
 Điều kiện: Server mở đủ 15 ngày (Từ S1 – S158 đạt đủ điều kiện tham gia)
Sự kiện Trời Ban Phúc Lành các Tướng Quân sẽ được mua gói vật phẩm với giá cực kì ưu đãi. Gói vật phẩm này chỉ tồn tại trong 14 tiếng, sau khoảng thời gian này gói vật phẩm sẽ biến mất.
♦ Thông tin gói ưu đãi:
• Gói 399,000 VND: Siêu ưu đãi 270%
Chỉ với 399,000 VND nhận ngay 20 Rương Mảnh Tướng Kim 5, 1100 KNB, 100 Quyển Tăng Cấp Đồ Giám, 500 Bồi Dưỡng Đơn, 108 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*1200.
Tổng giá trị lên đến 8888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 799,000 VND: Siêu ưu đãi 260%
Nạp gói 799,000 VND ngoài nhận 32 Rương Mảnh Tướng Kim 5, 2200 KNB, 200 Quyển Tăng Cấp Đồ Giám, 1000 Bồi Dưỡng Đơn, 208 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*2400.
Tổng giá trị lên tới 16888 Kim Nguyên Bảo.

• Gói 2,199,000 VND: Siêu ưu đãi 250%
Nạp gói 2,199,000 VND ngoài nhận 70 Rương Mảnh Tướng Kim 5, 5500 KNB, 700 Quyển Tăng Cấp Đồ Giám, 2000 Bồi Dưỡng Đơn, 508 Vạn Bạc. Ngoài ra còn nhận thêm EXP VIP*8000.
Tổng giá trị hoàn trả lên tới 45888 Kim Nguyên Bảo.

Tướng Quân đừng bỏ các gói siêu ưu đãi này nhé!
Tiểu Bo
Event Left