SỰ KIỆN TRIỆU HỒI THỜI KHÔNG (07/04)

06-04-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 07/04 đến 23:59 ngày 09/04
♦ Điều kiện: Server mở đủ 15 ngày (Từ S1 đến S147 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.

♦ Chiêu mộ tướng Tiệc Bể Bơi:

1. Có 4 giao diện rút thưởng cho Tướng Tiệc Bể Bơi của 4 Quốc gia khác nhau: Ngụy, Thục, Ngô, Quần. Hình đại diện cho giao diện rút thưởng là tướng: Chân Cơ, Hoàng Nguyệt Anh, Tiểu Kiều, Điêu Thuyền.
2. Tham gia rút tích lũy mỗi 300 lần nhận được 1 Rương Tướng Tiệc Bể Bơi.
3. Phần thưởng nhận khi tham gia rút thưởng là: Mảnh Tướng Tiệc Bể Bơi hoặc Tướng Tiệc Bể Bơi tương ứng với Quốc gia rút thưởng, mảnh Tướng Đỏ.

♦ Cách nhận Thời Không Triệu Hồi Lệnh (vật phẩm dùng để rút thưởng):

1. Trong 3 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 3 Triệu Hồi Thời Không Lệnh.
2. Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Triệu Hồi Thời Không Lệnh.
3. Tiêu hao 300 KNB để mua (Tối đa mua được 40 lệnh).
4. Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1 Triệu Hồi Thời Không Lệnh.
5. Nạp trong mục Hoạt độngThương nhân: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Triệu Hồi Thời Không Lệnh.

Loại reset

Số lần mua

Tiền gói quà

Vật phẩm

Reset hàng ngày

1

Miễn phí

NB x188

Reset hàng ngày

1

22000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x3

Reset hàng ngày

2

129000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x6

Reset hàng ngày

3

279000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x12

Reset hàng tuần

5

399000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x18Reset hàng tuần6799000

NB x1840

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x28Reset hàng tuần91299000

NB x3050

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x40Reset hàng tuần122199000

NB x6000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x70

♦ Giới thiệu Tướng Tiệc Bể Bơi:

Chân Cơ Tiệc Bể Bơi (Ngụy)

(Diệt sinh lực thấp – Pháp thuật)
• Kỹ năng:
- Chử Dương: Khiến 2 đơn vị địch tỉ lệ sinh lực thấp nhất chịu 117% sát thương pháp thuật.
- Dòng Sông Ánh Sáng: Khiến 2 đơn vị địch tỉ lệ sinh lực thấp nhất chịu 315% sát thương pháp thuật, hàng dọc phe ta có tướng chính tăng tấn công 15%, duy trì 2 hiệp. 40% giúp bản thân hồi sinh lực bằng 100% tấn công.

Nguyệt Anh Tiệc Bể Bơi (Thục)

(Tăng lợi ích hồi nộ – Pháp thuật)
• Kỹ năng:
- Quần Thanh Mộc Diên: Gây cho địch hàng dọc 129% sát thương pháp thuật.
- Bích Hạ Lệ Vân: Gây cho 1 hàng phe địch 348% sát thương pháp thuật, đồng thời chính xác và tăng sát thương toàn bộ phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp, có 80% giúp 1 đồng đội ngẫu nhiên hồi 2 nộ khí, tăng thêm 5% tăng sát thương, duy trì 2 hiệp. Đồng thời có 40% giúp bản thân vào trạng thái duy trì trị liệu (Mỗi lượt trị liệu sinh lực bằng 50% tấn công người thi triển), duy trì 2 hiệp.

Tiểu Kiều Tiệc Bể Bơi (Ngô)

(Giảm nộ hàng sau – Pháp thuật)
• Kỹ năng:
- Thương Hoa Phiến: Khiến kẻ địch hàng sau chịu 95% sát thương pháp thuật.
- Nghênh Lương Phiến Vũ: Gây cho phe địch hàng sau 253% sát thương pháp thuật, 40% giảm của mục tiêu 2 nộ khí, làm giảm sát thương của mục tiêu giảm 20%, duy trì 2 hiệp, gây cho Võ Tướng có sinh lực hiện tại cao hơn 50% thêm 150% sát thương. Đồng thời có 40% giúp bản thân vào trạng thái trị liệu (Mỗi lượt trị liệu sinh lực bằng 50% tấn công người thi triển), duy trì 2 hiệp.

Điêu Thuyền Tiệc Bể Bơi (Quần)

(Tấn công ngẫu nhiên – Pháp thuật)
• Kỹ năng:
- Vũ Điệu Kiều Diễm: Khiến 3 tướng địch ngẫu nhiên chịu 94% sát thương pháp thuật.
- Bãi Cát Huy Hoàng: Khiến 3 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 253% sát thương pháp thuật, 20% khiến bản thân vào trạng thái Trầm Mặc (Võ tướng không thể dùng kỹ năng), duy trì 2 hiệp. Khiến kháng bạo của mục tiêu giảm 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu tướng mục tiêu có tỉ lệ sinh lực dưới 30%, sẽ chịu thêm 150% sát thương. 40% giúp bản thân hồi sinh lực bằng 100% tấn công.

*Lưu ý: Nếu đội hình đang sử dụng tướng Chân Cơ, Hoàng Nguyệt Anh, Tiểu Kiều, Điêu Thuyền thì vẫn có thể sử dụng được các tướng Tiệc Bể Bơi trong đội hình nhé Tướng Quân.
Tiểu Bo
Event Left