SỰ KIỆN TÍCH LŨY (20/04)

19-04-21

♦ Tích Lũy Rút Thần Binh

• Thời gian: từ 0:00 ngày 20/04 đến 23:59 ngày 21/04
• Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S144 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Rút Thần Binh là hoạt thông khi người chơi tham gia rút Thần BinhThần Binh Bảo Khố đạt cột mốc tích lũy sẽ được nhận nhiều phần thưởng giá trị.

♦ Tầm Bảo Bí Cảnh

• Thời gian: từ 0:00 ngày 20/04 đến 23:59 ngày 21/04
• Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S144 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Tầm Bảo Bí Cảnh là hoạt thông khi người chơi tham gia Tầm Bảo khiêu chiến đạt cột mốc tích lũy nhận nhiều phần thưởng giá trị.
Event Left