SỰ KIỆN TÍCH LŨY (08/06)

07-06-21

♦ Tích Lũy Chiêu Mộ

• Thời gian: từ 0:00 ngày 08/06 đến 23:59 ngày 09/06
• Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S193 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Tích Lũy Chiêu Mộ là hoạt thông khi người chơi sử dụng Chiêu Mộ-Cao ở Chiêu Tướng Đài đạt cột mốc tích lũy sẽ được nhận nhiều phần thưởng giá trị.


♦ Tích Lũy Đấu Trường

• Thời gian: từ 0:00 ngày 08/06 đến 23:59 ngày 09/06
• Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S193 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Đấu Trường Tranh Hùng là hoạt thông khi người chơi tham gia khiêu chiến ở Đấu Trường đạt cột mốc tích lũy sẽ được nhận nhiều phần thưởng giá trị.
Event Left