SỰ KIỆN TÍCH LŨY (06/04)

05-04-21

♦ Tích Lũy Đấu Trường

• Thời gian: từ 0:00 ngày 06/04 đến 23:59 ngày 07/04
• Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S130 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Đấu Trường Tranh Hùng là hoạt thông khi người chơi tham gia khiêu chiến ở Đấu Trường đạt cột mốc tích lũy sẽ được nhận nhiều phần thưởng giá trị.

♦ Tích Lũy Rút Thần Binh

• Thời gian: từ 0:00 ngày 06/04 đến 23:59 ngày 07/04
• Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S130 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Rút Thần Binh là hoạt thông khi người chơi tham gia rút Thần BinhThần Binh Bảo Khố đạt cột mốc tích lũy sẽ được nhận nhiều phần thưởng giá trị.
Event Left