SỰ KIỆN TÍCH LŨY (04/05)

03-05-21

♦ Tích Lũy Rút Thần Binh

• Thời gian: từ 0:00 ngày 04/05 đến 23:59 ngày 05/05
• Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S158 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Rút Thần Binh là hoạt thông khi người chơi tham gia rút Thần BinhThần Binh Bảo Khố đạt cột mốc tích lũy sẽ được nhận nhiều phần thưởng giá trị.


♦ Vượt Ải Trảm Tướng

• Thời gian: từ 0:00 ngày 04/05 đến 23:59 ngày 05/05
• Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S158 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Vượt Ải Trảm Tướng là hoạt động khi người chơi tham gia tính năng Vượt Ải Trảm Tướng đạt cột mốc tích lũy nhận nhiều phần thưởng giá trị.

Event Left