SỰ KIỆN: THƯƠNG NHÂN HẠN GIỜ NGÀY 8 ĐẾN NGÀY 14

18-11-20

Trong giai đoạn ngày 8 đến ngày 14 server, Tướng Quân có thể thông qua “Thương Nhân Hạn Giờ” để nhận được nhiều phần thưởng cực kì hấp dẫn


Ngày 8-9

Gói nạp

Số lần mua

Quà

free

1

Tước Phù EXP x3
Bạc x1000

Reset hàng ngày

2

KNB x188
Rương Mảnh Tướng Đỏ x30

Reset hàng ngày

2

Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ x4
Đá Luyện Bảo Vật x50

Reset hàng ngày

2

Thần Binh Lệnh x10

Reset hàng ngày

2

KNB x600
Rương Mảnh Tướng Đỏ x50

Reset hàng ngày

2

Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ x8
Đá Luyện Bảo Vật x100

Reset hàng ngày

2

KNB x600
Thần Binh Lệnh x15

Reset hàng tuần

4

KNB x980
Rương Mảnh Tướng Đỏ Đặc Biệt 2 x80

Reset hàng tuần

2

KNB x980
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ x12

Reset hàng tuần

4

KNB x980
Thần Binh Lệnh x25

Reset hàng tuần

2

KNB x1980
Rương Mảnh Tướng Đỏ x160

Reset hàng tuần

2

KNB x1980
Rương Chọn Bảo Vật Đỏ x15
Đá Luyện Bảo Vật x50

Reset hàng tuần

4

KNB x1980
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x80
Đá Rèn Thần Khí x100

Reset hàng tuần

4

KNB x1580
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x120

Reset hàng tuần

8

KNB x1580
Rương Mảnh Tướng Kim 3 x30
Bồi Dưỡng Đơn x250

Reset hàng tuần

4

KNB x5080
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x160
Đá Rèn Thần Khí x500

Reset hàng tuần

9

KNB x2880
Rương Mảnh Tướng Kim 3 x60
 Bồi Dưỡng Đơn x500


Ngày 10-11-12

Gói nạp

Số lần mua

Quà

Free

1

KNB x118

Reset hàng ngày

1

Kim Tướng Lệnh x3

Reset hàng tuần

2

Rương Mảnh Tướng Kim 1 x6

Reset hàng tuần

3

Rương Mảnh Tướng Kim 1 x12

Reset hàng tuần

4

Rương Mảnh Tướng Kim 1 x18

Reset hàng tuần

6

KNB x1980
Kim Tướng Lệnh x10

Reset hàng tuần

9

KNB x3280
Kim Tướng Lệnh x16

Reset hàng tuần

9

KNB x6480
Kim Tướng Lệnh x32

Ngày 13-14

Gói nạp

Số lần mua

Quà

free

1

Đá Rèn Thần Khí x20
Bạc x10000

Reset hàng ngày

2

KNB x300
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x20
Đá Rèn Thần Khí x50

Reset hàng ngày

2

KNB x388
Rương Mảnh Tướng Đỏ x30

Reset hàng ngày

2

KNB x600
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x40
Đá Rèn Thần Khí x80

Reset hàng ngày

2

KNB x688
Rương Mảnh Tướng Đỏ x50

Reset hàng tuần

4

KNB x600
Thần Binh Lệnh x30

Reset hàng tuần

4

KNB x1980
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x80
Đá Rèn Thần Khí x150

Reset hàng tuần

4

KNB x1980
Rương Mảnh Tướng Đỏ x160

Reset hàng tuần

6

KNB x980
Mảnh Tướng Vàng (12 Chọn 1) x20

Reset hàng tuần

4

KNB x1580
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x120

Reset hàng tuần

8

KNB x2088
Mảnh Tướng Vàng (12 Chọn 1) x30

Reset hàng tuần

4

KNB x5080
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x160
Đá Rèn Thần Khí x500

Reset hàng tuần

9

KNB x4088
Mảnh Tướng Vàng (12 Chọn 1) x60