SỰ KIỆN: THƯƠNG NHÂN HẠN GIỜ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 22

18-11-20

Trong giai đoạn ngày 15 đến ngày 22 server, Tướng Quân có thể thông qua “Thương Nhân Hạn Giờ” để nhận được nhiều phần thưởng cực kì hấp dẫn.Ngày 15-16

Gói nạp

Số lần mua

Quà

free

1

Thần Binh Lệnh x1
Đá Rèn Thần Khí x30

Reset hàng ngày

1

Thần Binh Lệnh x3

Reset hàng tuần

3

Mảnh Long Đảm Thương x5
Thần Binh Lệnh x1

Reset hàng tuần

3

Mảnh Long Đảm Thương x10
Thần Binh Lệnh x2

Reset hàng tuần

5

Mảnh Long Đảm Thương x15
Thần Binh Lệnh x4

Reset hàng tuần

6

Mảnh Long Đảm Thương x25
KNB x1080

Reset hàng tuần

8

Mảnh Long Đảm Thương x35
KNB x1580
Đá Rèn Thần Khí x150

Reset hàng tuần

9

Mảnh Long Đảm Thương x60
KNB x3580
Đá Rèn Thần Khí x200


Ngày 17-18

Gói nạp

Số lần mua

Quà

free

1

Đá Rèn Thần Khí x20
Bạc x10000

Reset hàng ngày

2

KNB x300
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x20
Đá Rèn Thần Khí x50

Reset hàng ngày

2

KNB x388
Rương Mảnh Tướng Đỏ x30

Reset hàng ngày

2

KNB x600
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x40
Đá Rèn Thần Khí x80

Reset hàng ngày

2

KNB x688
Rương Mảnh Tướng Đỏ x50

Reset hàng tuần

4

KNB x600
Thần Binh Lệnh x30

Reset hàng tuần

6

KNB x680
Mảnh Tướng Vàng (12 Chọn 1) x10

Reset hàng tuần

4

KNB x1980
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x80
Đá Rèn Thần Khí x150

Reset hàng tuần

6

KNB x980
Mảnh Tướng Vàng (12 Chọn 1) x20

Reset hàng tuần

4

KNB x1580
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x120

Reset hàng tuần

8

KNB x2088
Mảnh Tướng Vàng (12 Chọn 1) x30

Reset hàng tuần

4

KNB x5080
Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x160
Đá Rèn Thần Khí x300

Reset hàng tuần

9

KNB x4088
Mảnh Tướng Vàng (12 Chọn 1) x60


Ngày 19-20

Gói nạp

Số lần mua

Quà

free

1

Đá Tinh Luyện-Cao x10
Bạc x50000

Reset hàng ngày

1

Thiên Quân Lệnh x3

Reset hàng tuần

2

Rương Chọn Mảnh Đồ Kim x6

Reset hàng tuần

3

Rương Chọn Mảnh Đồ Kim x12

Reset hàng tuần

3

Rương Chọn Mảnh Đồ Kim x18

Reset hàng tuần

6

KNB x1088
Thiên Quân Lệnh x13
Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x10
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x40

Reset hàng tuần

8

KNB x2088
Thiên Quân Lệnh x20
Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x15
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x60

Reset hàng tuần

9

KNB x4088
Thiên Quân Lệnh x40
Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x25
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x100

 

Ngày 21-22

Gói nạp

Số lần mua

Quà

free

1

Thần Binh Lệnh x1
Đá Rèn Thần Khí x30

Reset hàng ngày

1

Thần Binh Lệnh x3

Reset hàng tuần

3

Rương Mảnh Thần Binh Vàng 2 Chọn 1 x5
Thần Binh Lệnh x1

Reset hàng tuần

3

Rương Mảnh Thần Binh Vàng 2 Chọn 1 x10
Thần Binh Lệnh x2

Reset hàng tuần

5

Rương Mảnh Thần Binh Vàng 2 Chọn 1 x15
Thần Binh Lệnh x4

Reset hàng tuần

6

Rương Mảnh Thần Binh Vàng 2 Chọn 1 x25
KNB x1080

Reset hàng tuần

8

Rương Mảnh Thần Binh Vàng 2 Chọn 1 x35
KNB x1580
Đá Rèn Thần Khí x150

Reset hàng tuần

15

Rương Mảnh Thần Binh Vàng 2 Chọn 1 x60
KNB x3580
Đá Rèn Thần Khí x200