SỰ KIỆN THƯƠNG NHÂN (07/04)

06-04-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 07/04 đến 23:59 ngày 09/04
♦ Điều kiện: Server mở đủ 15 ngày (Từ S1 đến S147 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Qua ngày mới (trong thời gian diễn ra sự kiện), những server đạt điều kiện mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Thương Nhân là hoạt động mua gói nạp với nhiều vật phẩm hiếm. Sự kiện thường sẽ đi kèm với các hoạt động Hạn giờ khác.
♦ Hướng dẫn:
• Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện nhấn vào mục Hoạt ĐộngThương Nhân chọn những gói nạp yêu thích để mua. Những gói nạp này đi kèm theo vật phẩm xịn và điểm VIP.
• Thông tin chi tiết về gói nạp của sự kiện:

Loại reset

Số lần mua

Tiền Gói Quà

Vật phẩm

Reset hàng ngày

1

Miễn phí

NB x188

Reset hàng ngày

1

22000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x3

Reset hàng ngày

2

129000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x6

Reset hàng ngày

3

279000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x12

Reset hàng tuần

5

399000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x18Reset hàng tuần6799000

NB x1840

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x28Reset hàng tuần91299000

NB x3050

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x40Reset hàng tuần122199000

NB x6000

Triệu Hồi Thời Không Lệnh x70


Tướng Quân hãy tham gia sự kiện này cùng với Tiểu Bo nhé!!!
Tiểu Bo
Event Left