SỰ KIỆN THƯƠNG NHÂN (01/04)

31-03-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 01/04 đến 23:59 ngày 03/04
♦ Điều kiện: Server mở đủ 13 ngày (Từ S1 đến S143 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Thương Nhân là hoạt động mua gói nạp với nhiều vật phẩm hiếm. Sự kiện thường sẽ đi kèm với các hoạt động Hạn giờ khác.
♦ Hướng dẫn:
• Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện nhấn vào mục Hoạt ĐộngThương Nhân chọn những gói nạp yêu thích để mua. Những gói nạp này đi kèm theo vật phẩm xịn và điểm VIP.
• Thông tin chi tiết về gói nạp của sự kiện:

Loại reset

Số lần mua

Tiền Gói Quà

Vật phẩm

Reset hàng ngày

1

Miễn phí

NB x188


Reset hàng ngày


1


22000

Kim Tướng Lệnh x4

KNB x160


Reset hàng ngày


2


129000

Mảnh Tướng Kim (20 Chọn 1) x8

KNB x370


Reset hàng ngày


3


279000

Mảnh Tướng Kim (20 Chọn 1) x15

KNB x700


Reset hàng tuần


8


399000

Mảnh Tướng Kim (20 Chọn 1) x22

KNB x1100


Reset hàng tuần


10


799000

NB x2200

Kim Tướng Lệnh x16


Reset hàng tuần


12


1299000

NB x3000

Kim Tướng Lệnh x23


Reset hàng tuần


18


2199000

NB x5500

Kim Tướng Lệnh x40


Tướng Quân hãy tham gia sự kiện này cùng với Tiểu Bo nhé!!!
Tiểu Bo
Event Left