SỰ KIỆN THƯƠNG HẢI DI CHÂU (10/02)

09-02-24


♦ Nổi bật tại sự kiện lần này:
•    Hồng Nhan Trương Tinh Thái
•    Thần Thú Thiên Sát Hỗn Độn
•    Quân Sư Thiên Kim 4
•    Thần Tướng Thiên Kim 3

♦ Thời gian diễn ra: 0:00 ngày 10/02 - 23:59 ngày 11/02

♦ Thời gian đổi thưởng: 0:00 - 23:59 ngày 12/02

♦ Điều kiện tham gia: Server mở đủ 8 ngày

♦ Các thông tin mà Tướng quân cần lưu ý trong sự kiện lần này:
• Vật phẩm rút thưởng: Ngọc Trai
• Lưu ý: Ngọc Trai sẽ biến mất khi sự kiện kết thúc.
• Mỗi ngày Tướng quân sẽ nhận được 5 Ngọc Trai miễn phí thông qua đăng nhập và làm nhiệm vụ.
• Ngoài ra Tướng quân có thể sở hữu thông qua Tiệm Thái Châu và mua bằng KNB.

♦ Cách chơi:
• Tướng quân sẽ chọn phần thưởng lớn mà mình muốn nhận vào 3 Bong Bóng này:


• Mỗi lần rút thưởng, phần thưởng sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 3 Bong Bóng Thưởng và 5 phần thưởng bên dưới.


• Căn cứ theo thưởng nhận được sẽ tích lũy Điểm Châu Quang. Điểm Châu Quang tăng sẽ tăng xác suất rút được Bong Bóng Thưởng. Khi Điểm Châu Quang đầy, lần sau rút thưởng chắc chắn nhận được 1 trong số Bong Bóng Thưởng. Nếu Tướng quân được Tiểu Bo độ và rút được Bong Bóng Thưởng trước khi Điểm Châu Quang đầy thì số Điểm Châu Quang sẽ được tính lại từ đầu, sau đó cộng với số điểm tương ứng với Bong Bóng Thưởng Tướng quân vừa rút được:
   ¤ Bong Bóng Thưởng hai bên: 100 Điểm Châu Quang
   ¤ Bong Bong Trung Tâm: 50 Điểm Châu Quang
• Mỗi Bong Bóng Thưởng có số lần rút tối đa riêng, khi số lần có thể rút còn lại là 0, thì rút thưởng sẽ không rút được Bong Bóng Thưởng tương ứng. Tạo lại thưởng sẽ tạo mới lại số lần có thể rút còn lại của tất cả Bong Bóng Thưởng.
Nếu rút được thưởng lớn, Tiểu Bo khuyên các Tướng quân hãy tạo mới Bong Bóng nhé!
• Mỗi khi tốn 1 Ngọc Trai, có thể tích lũy 1 điểm Bảo Khí, khi điểm Bảo Khí đạt số điểm chỉ định, có thể nhận thưởng Bảo Khí tương ứng.
60 Bảo Khí
20 Rương Thương Hải Bảo Khí
90 Bảo Khí
30 Rương Thương Hải Bảo Khí
180 Bảo Khí
60 Rương Thương Hải Bảo Khí
280 Bảo Khí
80 Rương Thương Hải Bảo Khí
400 Bảo Khí
100 Rương Thương Hải Bảo Khí

Chi tiết của sự kiện, mời các Tướng quân hãy nhấn nút CHƠI NGAY và vào game trải nghiệm cùng Tiểu Bo nhé!
Event Left