SỰ KIỆN: SERVER ĐẶC BIỆT S38

04-12-20

- Phạm vi: Sự kiện dành riêng cho server S38
- Thời gian: Bắt đầu từ lúc mở server S38
- Nội Dung:

♦ Đăng Nhập Nhận Thưởng

• Thời gian: từ 9:00 ngày 05/12 đến 23:59 ngày 06/12
• Thể lệ: Người chơi đăng nhập trong khoảng thời gian này có thể nhận được phần thưởng thông qua hình thức nhập code chung của server.

Điều kiện

Phần thưởng
Đăng nhập nhận thưởng

20 Rương trang bị ngẫu nhiên cao

1 Lì xì chiêu mộ (Gồm 10 chiêu tướng lệnh cao)

1 Bộ trang bị tím

*Lưu ý:
+ Mỗi tài khoản chỉ sử dụng được một lần duy nhất.
+ Code chỉ có thể sử dụng trong phạm vi server s38.
+ Code sẽ bị quá hạn sau 23:59 ngày 06/12.

♦ Đua TOP Cấp Quân Đoàn

• Thời gian: từ 9:00 ngày 05/12 đến 21:59 ngày 18/12
• Thể lệ: Trong khoảng thời gian diễn ra, Quân Đoàn đạt TOP 10 trong BXH Cấp Quân Đoàn (tính trên cấp Quân Đoàn, nêu cấp QĐ bằng nhau sẽ tính thêm điều kiện điểm EXP Quân Đoàn) sẽ nhận được phần thưởng.
• 
Hình thức gửi thưởng: Gửi qua thư cho từng thành viên trong Quân Đoàn.

*Lưu ý: Sau khi kết thúc sự kiện ban điều hành sẽ tổng hợp kết quả và trao thưởng vào 3-7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện. Trong vòng 24 giờ tính từ lúc sự kiện kết thúc các thành viên không nên rời Quân Đoàn để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi thưởng được nhận.
• Phần Thưởng:

Xếp Hạng

Phần Thưởng1

4 Rương chọn đồ cam

80 Mảnh vạn năng Tướng Đỏ

400 Vạn bạc


2

3 Rương chọn đồ cam
60 Mảnh vạn năng Tướng Đỏ
250 Vạn bạc


3

2 Rương chọn đồ cam
40 Mảnh vạn năng Tướng Đỏ
200 Vạn bạc


4-10

2 Rương chọn đồ cam
20 Mảnh vạn năng Tướng Đỏ
100 Vạn bạc


 ♦ Phần thưởng cấp

• Thời gian: từ 9:00 ngày 05/12 đến 23:59 ngày 12/12
• Thể lệ: Cuối ngày thứ 8 của server, xem xét điều kiện cấp độ nhân vật đạt 45 trở lên sẽ nhận được phần thưởng.
• Hình thức gửi thưởng: Qua thư

Điều kiện

Phần thưởng
Nhân vật đạt cấp 45 trở lên

30 Mảnh vạn năng tướng đỏ

1 Lì xì chiêu mộ (gồm 10 chiêu tướng lệnh cao trong đó)

10 rương trang bị ngẫu nhiên siêu