SỰ KIỆN PHI LONG TẠI THIÊN – TƯỚNG KIM HẠN GIỜ

08-11-20


♦ Điều kiện tham gia Phi Long Tại Thiên:
- Thời gian bắt đầu: Mở server ngày 5. Lúc 0h
- Thời gian kết thúc: Mở server ngày 8. Lúc 0h
- Thời gian kết thúc nhận thưởng: Mở server ngày 8. Lúc 0h
¤Lưu ý: Tất cả phần thưởng của người chơi nằm trong bảng xếp hạng sẽ được gửi qua thư sau khi hoạt động kết thúc. Trường hợp chưa nhận được thưởng thì phần thưởng sẽ phát sau khi hoạt động kết thúc 4 ngày.


♦ Chiêu mộ tướng Hoàng Kim:
- Có 4 giao diện rút thưởng cho 4 Kim Tướng Khác nhau: Quách Gia, Lưu Bị, Lục Tốn, Giả Hử.
- BXH Điểm: Người chơi trên 600 điểm được tham gia xếp hạng trong server, top 10 được nhận thưởng hạng, thưởng được gửi qua thư khi hoạt động kết thúc (Khi bằng điểm, người đạt số điểm này trước sẽ xếp trước).
- Phần thưởng nhận khi tham gia rút thưởng là: Tướng Hoàng Kim, mảnh Tướng Hoàng Kim, mảnh Tướng Đỏ,…
- Rút 10 lần xác suất nhận: Mảnh Tướng Đỏ 70%, Mảnh Tướng Kim 29.82%, Kim Tướng 0.18%
- Mỗi 10 lần rút tặng 3 Mảnh Kim Tướng.


♦ 
Cách Nhận Kim Tướng Lệnh (Vật phẩm dùng để rút thưởng):

- Trong 3 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 3 Kim Tướng Lệnh.
- Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Kim Tướng Lệnh.
- Tiêu hao 300 KNB để mua (Tối đa mua được 40 lệnh).
- Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1 Kim Tướng Lệnh.
- Nạp trong mục Hoạt động → Thương Nhân: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Kim Tướng Lệnh.


♦ Giới thiệu tướng Hoàng Kim:

Quách Gia (Ngụy)

(Giảm nộ toàn bộ - Pháp thuật)
• Kỹ Năng:
- Thiên Đồ Sát: Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% sát thương pháp thuật.
- Sơn Hà Vĩnh Tịch: Khiến toàn bộ phe địch chịu 151% sát thương pháp thuật, có 20% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí. Bạo kích và tăng sát thương của mục tiêu giảm 20%, duy trì 2 hiệp.
• Hợp Kích:
- Ma Linh Phù: Quách Gia + Giả Hử
- Song Phượng Minh Phù: Quách Gia + Bàng Thống
• Biến Trang:Ngọc Hư Chuyển Thế

Lưu Bị (Thục)

(Giảm nộ hàng trước – Vật lý)
 Kỹ Năng:
- Thư Hùng Trảm: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 90% sát thương vật lý.
- Thảo Phạt Tào Ngụy: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 241% sát thương vật lý, có 50% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí và 20% tấn công, trạng thái duy trì trong 2 hiệp. Đồng thời toàn bộ võ tướng phe ta tăng 20% sát thương, duy trì 2 hiệp.
• Hợp Kích:
- Địa Liệt Phù: Lưu Bị + Lục Tốn
- Hào Tình Chí Phù: Lưu Bị + Trương Phi
• Biến Trang:Xích Đế Thiên Uy

Lục Tốn (Ngô)

(Thiêu Đốt Toàn Bộ - Pháp Thuật)
• Kỹ Năng:
- Liên Doanh Hỏa: Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% sát thương pháp thuật.
- Bày Mưu Lập Kế: Khiến toàn bộ phe địch chịu 151% sát thương pháp thuật, mục tiêu rơi vào trạng thái thiêu đốt (Mỗi hiệp khiến người thi triển kỹ năng mất sinh lực bằng 40% sức tấn công, bỏ qua phòng thủ), trạng thái duy trì trong 2 hiệp. Đồng thời giúp giảm sát thương và kháng bạo của mục tiêu của đồng minh phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp.
• Hợp Kích:
- Địa Liệt Phù: Lục Tốn + Lưu Bị
- Hỏa Xà Vũ Phù: Lục Tốn + Lữ Mông
• Biến Trang:Kỵ Sỹ Danh Giá

Giả Hử (Quần)

(Độc Diện Rộng – Pháp Thuật)
• Kỹ Năng:
- Độc Kế Sát: Khiến mục tiêu và tướng địch xung quanh chịu 83% sát thương pháp thuật.
- Kế Phá Càn Khôn: Khiến mục tiêu và tướng địch xung quanh chịu 223% sát thương pháp thuật, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái trúng độc (Mỗi hiệp khiến kẻ địch mất sinh lực băng 60% sức tấn công, bỏ qua phòng thủ), trạng thái duy trì 2 hiệp. Đồng thời giúp giảm sát thương và kháng bạo của mục tiêu của đồng minh phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp.
• Hợp Kích:
- Ma Linh Phù: Giả Hử + Quách Gia
- Đồ Độc Chú Phù: Giả Hử + Vu Cát
• Biến Trang:Ám Dạ Bá Tước

Nhớ tham gia sự kiện “Phi Long Tại Thiên” cùng Tiểu Bo để nhận được nhiều phần thưởng giá trị nhé các Tướng Quân.