SỰ KIỆN: PHI LONG TẠI THIÊN – TƯỚNG KIM HẠN GIỜ - KIM 3

28-11-20


♦ Thời gian:

• Thời gian bắt đầu: từ 0:00 ngày 29/11/2020
• Thời gian kết thúc rút và nhận thưởng: đến 23:59 ngày 01/12/2020
• Thời gian hiển thị sự kiện sau khi kết thúc: từ 0:00 ngày 02/12/2020 đến 23:59 ngày 02/12/2020
¤ Lưu ý: Tất cả phần thưởng của người chơi nằm trong bảng xếp hạng sẽ được gửi qua thư sau khi hoạt động kết thúc. Trường hợp chưa nhận được thưởng thì phần thưởng sẽ phát sau khi hoạt động kết thúc 4 ngày.

♦ Điều kiện:

• Từ S1 đến S20 đạt điều kiện tham gia.
Sự kiện Phi Long Tại Thiên đợt này là hoạt động rút thưởng Tướng Kim, mở tại các server đã mở trên hoặc bằng 13 ngày, ngày thứ 13 của server có thể tham gia (tính đến ngày 29/11).

♦ Chiêu mộ tướng Hoàng Kim:

1. Có 4 giao diện rút thưởng cho 4 Kim Tướng Khác nhau: Tư Mã Ý, Hoàng Nguyệt Anh, Cam Ninh, Trương Giác.
2. BXH Điểm: Người chơi trên 600 điểm được tham gia xếp hạng trong server, TOP 10 được nhận thưởng hạng, thưởng được gửi qua thư khi hoạt động kết thúc (Khi bằng điểm, người đạt số điểm này trước sẽ xếp trước).
3. Phần thưởng nhận khi tham gia rút thưởng là: Tướng Hoàng Kim, mảnh Tướng Hoàng Kim, mảnh Tướng Đỏ,…
4. Rút 10 lần xác suất nhận: Mảnh Tướng Đỏ 70%, Mảnh Tướng Kim 29.82%, Kim Tướng 0.18%
5. Mỗi 10 lần rút tặng 3 Mảnh Kim Tướng.

♦ Cách nhận Kim Tướng Lệnh (vật phẩm dùng để rút thưởng):

1. Trong 3 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 3 Kim Tướng Lệnh.
2. Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Kim Tướng Lệnh.
3. Tiêu hao 300 KNB để mua (tối đa mua được 40 lệnh).
4. Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1 Kim Tướng Lệnh.
5. Nạp trong mục “Hoạt động” → “Quà Hào Hoa”: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Kim Tướng Lệnh.

Loại reset

Số lần mua

Tiền Gói Quà

Vật phẩm

Nhận một lần

1

Miễn phí

NB x118

Reset hàng ngày

1

22000

Kim Tướng Lệnh x3

Reset hàng tuần

2

129000

Rương Mảnh Tướng Kim 3 x6

Reset hàng tuần

3

279000

Rương Mảnh Tướng Kim 3 x12

Reset hàng tuần

5

399000

Rương Mảnh Tướng Kim 3 x18

Reset hàng tuần

6

799000

NB x2200

Kim Tướng Lệnh x12

Reset hàng tuần

9

1299000

NB x3000

Kim Tướng Lệnh x20

Reset hàng tuần

12

2199000

NB x5500

Kim Tướng Lệnh x38


♦ Giới thiệu Tướng Kim:

Tư Mã Ý (Ngụy)

Giảm nộ ngẫu nhiên – Pháp thuật
• Kỹ Năng:
- Lang Cố Hống: Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 76% sát thương pháp thuật.
- Triệu Hồi U Minh: Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 203% sát thương pháp thuật, 30% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, giảm sát thương toàn bộ mục tiêu phe địch giảm 15%, duy trì 2 hiệp, đồng thời trị liệu toàn bộ đơn vị phe ta (120%+600).
• Tăng cấp 5 sao thay đổi ngoại hình:

Hoàng Nguyệt Anh (Thục)

Tăng lợi ích hồi nộ - Pháp thuật
• Kỹ Năng:
- Cơ Quan Mộc Diên: Gây cho địch hàng dọc 123% sát thương pháp thuật.
- Bằng Kích Lưu Vân: Gây cho địch hàng dọc 331% sát thương pháp thuật, chính xác và tăng sát thương toàn bộ phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp, 80% khiến 1 người ngẫu nhiên phe ta hồi 4 nộ khí.
• Tăng cấp 5 sao thay đổi ngoại hình:

Cam Ninh (Ngô)

Choáng hàng trước – Vật lý
• Kỹ Năng:
- Phục Ba Kích Lưu: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 90% sát thương vật lý.
- Lâu Thuyền Đạp Lãng: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 241% sát thương vật lý, 35% làm mục tiêu rơi vào trạng thái Choáng, duy trì 1 hiệp. Đồng thời khiến giảm sát thương và chính xác của toàn bộ mục tiêu phe ta tăng 25%, duy trì 2 hiệp.
• Tăng cấp 5 sao thay đổi ngoại hình:

Trương Giác (Quần)

Giảm nộ toàn bộ – Pháp thuật
• Kỹ Năng:
- Lôi Đình Kích: Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% sát thương pháp thuật.
- Thương Thiên Tử: Khiến toàn bộ phe địch chịu 151% sát thương pháp thuật, 30% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, phòng thủ của mục tiêu giảm 15%, duy trì 2 hiệp. Đồng thời né tránh của toàn bộ mục tiêu phe ta tăng 15%, duy trì 2 hiệp.
• Tăng cấp 5 sao thay đổi ngoại hình:

Nhớ tham gia sự kiện “Phi Long Tại Thiên” cùng Tiểu Bo để nhận được nhiều phần thưởng giá trị nhé các Tướng Quân.
Tiểu Bo