SỰ KIỆN NẠP MỖI NGÀY

05-11-20

SỰ KIỆN NẠP MỖI NGÀY

• Thời gian: Từ 00h00 ngày 1 đến 23h59 ngày 7 mở server.
• Nội dung:
- Trong 5 ngày, mỗi ngày Tướng Quân nạp đủ 100.000 vnđ sẽ được nhận thưởng hấp dẫn.
- Nạp đủ 5 ngày nhận thêm phần thưởng cuối.
- Ngoài ra, mỗi ngày còn có phần quà bất ngờ miễn phí. 

Số ngày QuàSố lượng
Ngày 1Bồi dưỡng đơn200
Ngày 2Chiêu tướng lệnh cao2
Ngày 3Đá Tinh Luyện-Đỉnh50
Ngày 4Chiêu tướng lệnh cao3
Ngày 5Đá Đúc Binh Phù15
Đủ 5 ngàyRương chọn Tướng đỏ trị liệu1
Bất ngờ mỗi ngày
(Nhận free mỗi ngày)
Bồi dưỡng đơn30
Rượu exp trung5
 bạc 10000