SỰ KIỆN MỪNG LỄ (21/04)

20-04-21

♦ Phạm Vi:
Thời gian:
- Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 21/04 đến 23:59 ngày 23/04
- Thời gian đổi thưởng: từ 0:00 - 23:59 ngày 24/04
• Điều kiện: Server mở đủ 8 ngày (Từ S1 đến S168 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.
Sự kiện Mừng Lễ là hoạt động mở tại các server đã mở trên hoặc bằng 8 ngày, ngày thứ 8 của server có thể tham gia (tính đến ngày 21/04). Sự kiện đợt này đặc biệt với sự xuất hiện của Thần Binh Kim 6 (Thất Tinh Đao).
♦ Vật phẩm chính của sự kiện:
• Vật phẩm sử dụng cho sự kiện đợt này là:
- Rau
- Đùi Gà
- Sườn Dê
Những vật phẩm này sẽ biến mất sau khi sự kiện kết thúc.
Tướng Quân hãy cùng Tiểu Bo điểm qua các mục đặc sắc của sự kiện Mừng Lễ nhé!

¤ Phúc Lợi Siêu Giá Trị:
Tướng Quân có thể nhận vật phẩm sự kiện thông qua các gói nạp trong mục Phúc Lợi. Các gói sẽ gồm vật phẩm sự kiện đi kèm với KNB và thể lực đơn, nghe hấp dẫn quá đúng không nào.
Bảng thông tin gói nạp:

Gói

Số lần mua

Loại

Vật phẩm

Quà Đăng Nhập x2

Miễn phí

Reset mỗi ngày

KNB x588 + Đùi Gà x5 + Rau x20

22000

1

Reset mỗi ngày

KNB x288 + Sườn Dê x6 + Thể Lực Đơn x5

129000

1

Reset mỗi ngày

KNB x488 + Sườn Dê x12 + Thể Lực Đơn x10

279000

1

Reset mỗi ngày

KNB x788 + Sườn Dê x18 + Thể Lực Đơn x20

399000

1

Reset mỗi ngày

KNB x1100 + Sườn Dê x28 + Thể Lực Đơn x30

799000

10

Không reset

KNB x2200 + Sườn Dê x45

1299000

18

Không reset

KNB x3000 + Sườn Dê x65

2199000

38

Không reset

KNB x5500 + Sườn Dê x120


¤ Hoạt Động:
Tham gia hoàn thành nhiệm vụ Hoạt Động của sự kiện sẽ nhận được vật phẩm sự kiện. Trong thời gian sự kiện diễn ra, nhiệm vụ Hoạt Động sẽ được tạo mới mỗi ngày các Tướng Quân có thể tích góp vật phẩm sự kiện để đổi cho mình những vật phẩm siêu giá trị.

Nhiệm vụ

Phần Thưởng

Tham gia Phó bản chính

Rau x100

Tham gia Thần Tướng Liệt Truyện – Truyện Ký

Rau x20

Tham gia Công Thành Chiến

Rau x20

Tham gia Đấu Trường

Rau x15

Tham gia Thí Luyện Vô Song

Rau x15

Tham gia Thảo Phạt Cự Thú

Rau x15

Tham gia Tầm Bảo

Rau x15


¤ Nhiệm Vụ Năng Động:
Tham gia hoàn thành các nhiệm vụ năng động để được nhận thưởng vật phẩm sự kiện. Các nhiệm vụ này chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong suốt sự kiện diễn ra.
• Nhiệm vụ năng động: Tham gia rút Thần Binh tại Thần Binh Bảo Khố sẽ tính lượt rút, đủ số lượt đạt cột mốc có thể nhận thưởng.
• Chiến Dịch Đội: Hoàn thành tham gia Chiến Dịch trong tính năng Liệt Truyện đạt số lần sẽ nhận được thưởng.

¤ Đổi Phúc Lợi:
Trong mục Đổi Phúc Lợi sẽ có 2 mục đổi cho người chơi lựa chọn đó là Đổi Hào Hoa hoặc Đổi Phúc Lợi.
• Đổi Hào Hoa sẽ bao gồm nhiều vật phẩm hiếm và giá trị hơn.
Bảng thông tin vật phẩm Đổi Hào Hoa:

Vật phẩm đổi

Vật phẩm nhận được

Số lần đổi

Sườn Dê x10

Mảnh Thanh Tinh Đao x5

223

Sườn Dê x10

Đá Thăng Kim Thái Cực x1

50

Sườn Dê x7

Rương Tăng Kim Phù 2 Chọn 1

150

Sườn Dê x5

Đá Di Hình Hoán Ảnh

4

Sườn Dê x30

Đá Đẩu Chuyển Tinh Di

8

Sườn Dê x10

Rương 5 Chọn 1 Mảnh Thần Binh Kim

230

Sườn Dê x10

Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1

234

Sườn Dê x500

Thời Trang Thần Xạ

1

Sườn Dê x500

Thời Trang Mãnh Tướng

1

• Mục Đổi Phúc Lợi sẽ gồm các vật phẩm thuộc phẩm chất đỏ và nguyên liệu để tăng cấp các tính năng.
Bảng thông tin vật phẩm Đổi Phúc Lợi:

Vật phẩm đổi

Vật phẩm nhận được

Số lần đổi

Sườn Dê x1

Đùi Gà x1

Không giới hạn

Đùi Gà x1

Rau x2

Không giới hạn

Đùi Gà x10

Đá Thăng Kim Thái Cực

10

Đùi Gà x7

Rương Tăng Kim Phù 2 Chọn 1

50

Đùi Gà x1

Đá Di Hình Hoán Ảnh

20

Đùi Gà x5

Đá Đẩu Chuyển Tinh Di

10

Đùi Gà x5

Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x5

8

Đùi Gà x2

Rương Mảnh Tướng Đỏ x4

10

Đùi Gà x5

Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ x1

2

Đùi Gà x4

Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x5

15

Đùi Gà x1

Hổ Phù EXP x1

150

Đùi Gà x1

Linh Thú Đơn-Cực x1

200

Đùi Gà x1

Đá Cường Hóa Phối Sức x1

200

Rau x10

Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ x1

2

Rau x2

Hổ Phù EXP x1

200

Rau x2

Linh Thú Đơn-Cực

200

Rau x2

Đá Cường Hóa Phối Sức x1

200

Rau x1

Bạc x50000

300

Rau x5

Bồi Dưỡng Đơn x50

20

Rau x4

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x10

100

Rau x5

Đá Luyện Bảo Vật x50

10

Rau x5

Đá Rèn Thần Khí x50

30


¤ Ưu Đãi Hạn Giờ:
Ngoài việc sử dụng vật phẩm sự kiện để đổi thì Tướng Quân còn có thể sử dụng KNB để đổi các vật phẩm trong mục Ưu Đãi Hạn Giờ. Các vật phẩm trong đây đã được giảm giá mạnh rồi nhé.
Sau khi sự kiện kết thúc thì Tướng Quân sẽ có một ngày để quy đổi vật phầm lần cuối cùng.

*Lưu ý: Các Tướng Quân đặc biệt lưu ý các vật phẩm sự kiện sẽ mất hiệu lực và biến mất sau khi sự kiện kết thúc. Do đó nhớ sử dụng hết các vật phẩm sự kiện nhé các Tướng Quân.
Event Left