SỰ KIỆN MỪNG LỄ (02/05)

01-05-21

♦ Phạm Vi:

Thời gian:
- Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 02/05 đến 23:59 ngày 04/05
- Thời gian đổi thưởng: từ 0:00 - 23:59 ngày 05/05
• Điều kiện: Server mở đủ 8 ngày (Từ S1 đến S179 đạt điều kiện tham gia)
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.

Sự kiện Mừng Lễ là hoạt động mở tại các server đã mở trên hoặc bằng 8 ngày, ngày thứ 8 của server có thể tham gia (tính đến ngày 02/05). Sự kiện đợt này đặc biệt với sự xuất hiện của Tướng Tử Kim (Đợt Tử Kim duy nhất tháng 5).

♦ Vật phẩm chính của sự kiện:

• Rau
• Đùi Gà
• Sườn Dê
Những vật phẩm này sẽ biến mất sau khi sự kiện kết thúc.

♦ Thông tin về Tướng Tử Kim:

Tào Tiết

Tào Tiết là con gái Tào Tháo, bị Tào Tháo dùng làm công cụ liên minh, gả cho Hán Hiến Đế. Tuy trong lòng Tào Tiết hơi bất mãn, nhưng vẫn tuân lệnh phụ thân. Thời gian ở bên cạnh Hán Hiến Đế, Tào Tiết rất đồng cảm với thiên tử thiếu niên lòng đầy phiền não này, nhưng do lập trường khác nhau nên hai người không thể bày tỏ tình cảm. Khi Tào Phi soán ngôi nhà Hán, từng đòi Tào Tiết lấy Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Tào Tiết tức giận mắng Tào Phi. Sau khi Hán Hiến Đế nhường ngôi, Tào Tiết theo Hán Hiến Đế di cư đến Sơn Dương, học y thuật, âm thầm cứu giúp cho bá tánh.
♦ Quốc gia: Ngụy
♦ Đặc trưng: Lưu đày ngẫu nhiên
♦ Đội hình phù hợp:
• Tào Tiết, Tào Tháo, Điển Vi, Tuân Úc, Tư Mã Ý
• Tào Tiết, Tôn Lỗ Ban, Tào Tháo, Tuân Úc, Tư Mã Ý
Tào Tiết, Lữ Linh Khởi, Tào Tháo, Điển Vi, Quách Gia
• Tào Tiết, Gia Cát Quả, Tào Tháo, Tuân Úc, Quách Gia
Với sức mạnh có thể lưu đày võ tướng, Tôn Lỗ Ban là nỗi khiếp sợ đối với những đội hình chỉ dồn toàn lực vào một võ tướng. Sự kết hợp với các tướng Tử Kim khác sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn.

♦ Kỹ năng:

• Thiên Tường Ngâm (Đánh thường): Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 108% sát thương pháp thuật, 50% xác suất kèm 1 tầng Đánh Dấu Linh Hồn (Mỗi tầng đánh dấu giảm của mục tiêu 15% tấn công và phòng thủ).

• Loan Phượng Khu Hổ (Nộ): Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 293% sát thương pháp thuật, kèm cho mục tiêu 1 tầng Đánh Dấu Linh Hồn, khi đánh dấu đạt 3 tầng, tiêu hao tất cả Ấn Ký, lưu đày mục tiêu (Sau khi mục tiêu bị lưu đày, không thể hành động, hồi điểm hợp kích, đồng thời chịu 60% sát thương, nếu tất cả phe địch bị lưu đày, Võ Tướng này sẽ trở về chiến trường), duy trì 2 hiệp. Đồng thời giảm sát thương tất cả Võ Tướng địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp.

• Phượng Khiếu Hoàng Đề (Tuyệt kỹ): Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 440% sát thương pháp thuật, nếu mục tiêu ở trạng thái bị đánh dấu, gây thêm 400% sát thương pháp thuật. Đồng thời chắc chắn lưu đày mục tiêu nhiều nhất (Khi đánh dấu giống nhau, tối đa lưu đày 1 người), duy trì 2 hiệp. (Ban đầu 50 điểm sát ý, hành động hồi phục 50 điểm, trong trận đấu chỉ thi triển 1 lần).Gia Cát Quả

Con gái Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh, thông minh tuyệt đỉnh. Lớn lên trong sự vô tư lự, thích nhảy múa với linh hạc. Thứ thu hút sự chú ý của nàng không chỉ là loạn thế, mà còn là bầu trời, vũ trụ trên cao. Tương truyền sau khi phụ mẫu qua đời, nàng đã hóa thành tiên nữ, cưỡi mây bay đi.
♦ Quốc gia: Thục
♦ Đặc trưng: Cơ quan xảo thú
♦ Đội hình phù hợp:
• Gia Cát Quả, Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Mã Siêu
• Giá Cát Quả, Tào Tiết, Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Mã Siêu
• Gia Cát Quả, Tôn Lỗ Ban, Hoàng Nguyệt Anh, Quan Vũ, Gia Cát Lượng
• Gia Cát Quả, Lữ Linh Khởi, Quan Vũ, Mã Siêu, Gia Cát Lượng
Khả năng triệu hồi đa dạng là điểm mạnh của Gia Cát Quả, vừa gây sát thương vừa được hồi máu phù hợp để hỗ trợ các tướng Tử Kim khác. Đặc biệt hiệu quả với tướng Lữ Linh Khởi.

♦ Kỹ năng:

• Hạc Lệ (Đánh thường): Khiến đơn vị nộ khí cao nhất và đơn vị xung quanh của kẻ địch chịu 119% sát thương pháp thuật, đồng thời hồi phục đơn vị có sinh lực thấp nhất của phe ta sinh lực bằng 238% tấn công.

• Linh Điểu Xảo Trận (Nộ): Khiến tướng địch có nộ khí cao nhất và địch xung quanh chịu 323% sát thương pháp thuật, đồng thời triệu hồi 1 Mộc Diên (Mộc Diên kế thừa thuộc tính Gia Cát Quả, tồn tại 1 hiệp), khi kết thúc mỗi hiệp, Mộc Diên tấn công ngẫu nhiên kẻ địch gây 220% sát thương vật lý và gây hiệu quả giảm sinh lực cho địch (Mỗi hiệp gây sát thương cho mục tiêu bằng 5% sinh lực tối đa, không quá 200% tấn công của Gia Cát Quả), duy trì 1 hiệp. Đồng thời tăng sát thương của toàn bộ Võ Tướng địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp.

• Tiên Linh Ngự Thú (Tuyệt kỹ): Khiến tướng địch có nộ khí cao nhất và địch xung quanh chịu 485% sát thương pháp thuật, đồng thời triệu hồi ngẫu nhiên 1 Mộc Ngưu hoặc Lưu Mã (Mộc Ngưu hoặc Lưu Mã kế thừa thuộc tính Gia Cát Quả, tồn tại 2 hiệp). Khi kết thúc mỗi hiệp, Mộc Ngưu sẽ trị liệu đồng đội sinh lực thấp nhất, hồi 5% sinh lực tối đa và hồi 2 nộ khí. Khi kết thúc mỗi hiệp, Lưu Mã sẽ tấn công 1 hàng địch mục tiêu, gây 300% sát thương vật lý, có 50% giảm của mục tiêu 2 điểm nộ khí, mục tiêu có sinh lực dưới 50% gây thêm 200% sát thương vật lý. (Ban đầu 50 điểm sát ý, hành động hồi phục 50 điểm, trong trận đấu chỉ thi triển 1 lần).Tôn Lỗ Ban

Con gái lớn của Tôn Quyền, từ nhỏ đã biết đoán ý người khác, rất được phụ thân yêu chiều. Thích âm thầm giật dây thao túng mọi người đấu đá, gây ra nhiều chuyện bất hòa lúc cuối đời Tôn Quyền. Không ai ngờ rằng, mục đích cuối cùng của Tôn Lỗ Ban, chỉ là chọn ra người kế thừa thích hợp nhất cho nhà họ Tôn.
♦ Quốc gia: Ngô
♦ Đặc trưng: Hàng sau hút sinh lực
♦ Đội hình phù hợp:
• Tôn Lỗ Ban, Chu Du, Cam Ninh, Tôn Sách, Lục Tốn
• Tôn Lỗ Ban, Tào Tiết, Chu Du, Tôn Sách, Cam Ninh
• Tôn Lỗ Ban, Gia Cát Quả, Chu Du, Tôn Sách, Tiểu Kiều
• Tôn Lỗ Ban, Lữ Linh Khởi, Tiểu Kiều, Chu Du, Tôn Sách
Khả năng gây sát thương hàng sau vượt trội, đồng thời chuyển hóa sát thương nhận vào thành sinh lực. Giảm sát thương cho đồng đội và khả năng phản sát thương. Cô nàng Tôn Lỗ Ban luôn mang đến nỗi khiếp sợ tột cùng. Bộc lộ sức mạnh khi đi cùng tướng Gia Cát Quả.

♦ Kỹ năng:

• Ảm Tập (Đánh thường): Khiến 1 kẻ địch hàng sau chịu 128% sát thương pháp thuật, đồng thời chuyển hóa 15% sát thương gây ra thành sinh lực bản thân.

• Vu Cổ Hoặc Tâm (Nộ): Khiến 1 kẻ địch hàng sau chịu 348% sát thương pháp thuật, đồng thời chuyển hóa 20% sát thương gây ra thành sinh lực bản thân. Bản thân và 1 đồng đội khác kèm Đồng Tâm (Chia sẻ sát thương phải chịu như nhau), duy trì 2 hiệp. Đồng thời giảm sát thương và kháng bạo toàn bộ phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp.

• Di Thiên Ảo Thị (Tuyệt kỹ): Gây cho 3 kẻ địch hàng sau 522% sát thương pháp thuật, đồng thời chuyển hóa 40% sát thương gây ra thành sinh lực bản thân. Ngẫu nhiên tổ chú 2 kẻ địch (Khi Tôn Lỗ Ban chịu sát thương, phe địch sẽ gánh vác sát thương lần này), duy trì 3 hiệp. (Ban đầu 50 điểm sát ý, hành động hồi phục 50 điểm, trong trận đấu chỉ thi triển 1 lần).Lữ Linh Khởi

Con gái Lữ Bố, từ nhỏ theo phụ thân học võ nghệ, là một nữ tướng bình tĩnh, hiên ngang. Do dung mạo xinh đẹp nên thường bị trêu ghẹo trên chiến trường. Căm ghét lươn lẹo, không thích nói chuyện, chỉ thích chiến đấu.
♦ Quốc gia: Quần
♦ Đặc trưng: Hộ thuẫn giảm thương
♦ Đội hình phù hợp:
• Lữ Linh Khởi, Lữ Bố, Tả Từ, Giả Hử, Điêu Thuyền
• Lữ Linh Khởi, Tào Tiết, Lữ Bố, Tả Từ, Giả Hử
• Lữ Linh Khởi, Gia Cát Quả, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Trương Giác
• Lữ Linh Khởi, Tôn Lỗ Ban, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Giả Hử
Tăng sức mạnh tấn công và khả năng phòng thủ vượt trội hơn toàn bộ tướng khác, kèm theo đó là Hộ Thuẫn siêu dày đến từ kỹ năng Tuyệt kỹ. Cô nàng Lữ Linh Khởi chính là chiến thần mạnh nhất trong bộ tứ Tử Kim.

♦ Kỹ năng:

• Áng Nhiên Trảm (Đánh thường): Gây cho địch hàng trước 128% sát thương vật lý. Khi đơn vị bất kỳ hành động, nhận 1 Chiến Ý Ấn (Mỗi Ấn Ký tăng cho Lữ Linh Khởi 3% tấn công và phòng thủ, tối đa có 5 Ấn Ký).

• Hoành Kích Hướng Thiên (Nộ): Gây cho địch hàng trước 348% sát thương vật lý. Bản thân nhận Hộ Thuẫn bằng 150% tấn công (Khi Hộ Thuẫn tồn tại, tăng 10% tấn công và phòng thủ), đồng thời giúp toàn bộ phe ta tăng bạo kích 20%, duy trì 2 hiệp.

• Chiến Thần Tái Hiện (Tuyệt kỹ): Gây cho địch hàng trước 522% sát thương vật lý. Đồng thời tiêu hao tất cả Ấn Ký của bản thân, tăng Hộ Thuẫn cho đơn vị hàng hiện tại của bản thân bằng 200% tấn công (Cứ tiêu hao 1 Ấn Ký, cường độ Hộ Thuẫn tăng 10%, khi Hộ Thuẫn tồn tại, tăng 10% tấn công và phòng thủ). (Ban đầu 50 điểm sát ý, hành động hồi phục 50 điểm, trong trận đấu chỉ thi triển 1 lần).Tướng quân hãy cùng Tiểu Bo điểm qua các mục đặc sắc của sự kiện Mừng Lễ nhé!
¤ Phúc Lợi Siêu Giá Trị:
Tướng quân có thể nhận vật phẩm sự kiện thông qua các gói nạp trong mục Phúc Lợi. Các gói sẽ gồm vật phẩm sự kiện đi kèm với KNB và thể lực đơn, nghe hấp dẫn quá đúng không nào.
Bảng thông tin gói nạp:

Gói

Số lần mua

Loại

Vật phẩm

Quà Đăng Nhập x2

Miễn phí

Reset mỗi ngày

KNB x588 + Đùi Gà x5 + Rau x20

22000

1

Reset mỗi ngày

KNB x288 + Sườn Dê x6 + Thể Lực Đơn x5

129000

1

Reset mỗi ngày

KNB x488 + Sườn Dê x12 + Thể Lực Đơn x10

279000

1

Reset mỗi ngày

KNB x788 + Sườn Dê x18 + Thể Lực Đơn x20

399000

1

Reset mỗi ngày

KNB x1100 + Sườn Dê x28 + Thể Lực Đơn x30

799000

10

Không reset

KNB x2200 + Sườn Dê x45

1299000

18

Không reset

KNB x3000 + Sườn Dê x65

2199000

38

Không reset

KNB x5500 + Sườn Dê x120


¤ Hoạt Động:
Tham gia hoàn thành nhiệm vụ Hoạt Động của sự kiện sẽ nhận được vật phẩm sự kiện. Trong thời gian sự kiện diễn ra, nhiệm vụ Hoạt Động sẽ được tạo mới mỗi ngày các Tướng quân có thể tích góp vật phẩm sự kiện để đổi cho mình những vật phẩm siêu giá trị.

Nhiệm vụ

Phần Thưởng

Tham gia Phó bản chính

Rau x100

Tham gia Thần Tướng Liệt Truyện – Truyện Ký

Rau x20

Tham gia Công Thành Chiến

Đùi Gà x20

Tham gia Đấu Trường

Đùi Gà x15

Tham gia Thí Luyện Vô Song

Đùi Gà x15

Tham gia Thảo Phạt Cự Thú

Đùi Gà x15

Tham gia Tầm Bảo

Đùi Gà x15


¤ Nhiệm Vụ Năng Động:
Tham gia hoàn thành các nhiệm vụ năng động để được nhận thưởng vật phẩm sự kiện. Các nhiệm vụ này chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong suốt sự kiện diễn ra.
• Nhiệm vụ năng động: Tham gia rút Thần Binh tại Thần Binh Bảo Khố sẽ tính lượt rút, đủ số lượt đạt cột mốc có thể nhận thưởng.
• Chiến Dịch Đội: Hoàn thành tham gia Chiến Dịch trong tính năng Liệt Truyện đạt số lần sẽ nhận được thưởng.

¤ Đổi Phúc Lợi:
Trong mục Đổi Phúc Lợi sẽ có 2 mục đổi cho người chơi lựa chọn đó là Đổi Hào Hoa hoặc Đổi Phúc Lợi.
• Đổi Hào Hoa sẽ bao gồm nhiều vật phẩm hiếm và giá trị hơn.
Bảng thông tin vật phẩm Đổi Hào Hoa:

Vật phẩm đổi

Vật phẩm nhận được

Số lần đổi

Sườn Dê x10

Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1 x5

225

Sườn Dê x20

Ảo Tử Thần Kim

1

Sườn Dê x10

Đá Thăng Kim Thái Cực x1

50

Sườn Dê x7

Rương Tăng Kim Phù 2 Chọn 1 x1

150

Sườn Dê x5

Đá Di Hình Hoán Ảnh x5

4

Sườn Dê x30

Đá Đẩu Chuyển Tinh Di x10

8

Sườn Dê x10

Rương Mảnh Thần Binh Kim 6 Chọn 1 x5

230

Sườn Dê x10

Rương Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1 x5

234

Sườn Dê x500

Thời Trang Thần Xạ

1

Sườn Dê x500

Thời Trang Mãnh Tướng

1

• Mục Đổi Phúc Lợi sẽ gồm các vật phẩm thuộc phẩm chất đỏ và nguyên liệu để tăng cấp các tính năng.
Bảng thông tin vật phẩm Đổi Phúc Lợi:

Vật phẩm đổi

Vật phẩm nhận được

Số lần đổi

Sườn Dê x1

Đùi Gà x1

Không giới hạn

Đùi Gà x1

Rau x2

Không giới hạn

Đùi Gà x10

Đá Thăng Kim Thái Cực

10

Đùi Gà x7

Rương Tăng Kim Phù 2 Chọn 1

50

Đùi Gà x1

Đá Di Hình Hoán Ảnh

20

Đùi Gà x5

Đá Đẩu Chuyển Tinh Di

10

Đùi Gà x5

Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x5

8

Đùi Gà x2

Rương Mảnh Tướng Đỏ x4

10

Đùi Gà x5

Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ x1

2

Đùi Gà x4

Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x5

15

Đùi Gà x1

Hổ Phù EXP x1

150

Đùi Gà x1

Linh Thú Đơn-Cực x1

200

Đùi Gà x1

Đá Cường Hóa Phối Sức x1

200

Rau x10

Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ x1

2

Rau x2

Hổ Phù EXP x1

200

Rau x2

Linh Thú Đơn-Cực

200

Rau x2

Đá Cường Hóa Phối Sức x1

200

Rau x1

Bạc x50000

300

Rau x5

Bồi Dưỡng Đơn x50

20

Rau x4

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x10

100

Rau x5

Đá Luyện Bảo Vật x50

10

Rau x5

Đá Rèn Thần Khí x50

30


¤ Ưu Đãi Hạn Giờ:
Ngoài việc sử dụng vật phẩm sự kiện để đổi thì Tướng quân còn có thể sử dụng KNB để đổi các vật phẩm trong mục Ưu Đãi Hạn Giờ. Các vật phẩm trong đây đã được giảm giá mạnh rồi nhé.

Tốn

Vật phẩm

Số lần đổi

1000 KNB

Rương Mảnh Tướng Tử Kim 4 Chọn 1 x5

11

490 KNB

Rương Thăng Kim Phù 2 Chọn 1 x1

100

5000 KNB

Rương Mệnh Tinh Kim 12 Chọn 1 x1

5

1500 KNB

Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ x1

10

80 KNB

Đá Di Hình Hoán Ảnh x1

10

400 KNB

Đá Đẩu Chuyển Tinh Di x1

10

800 KNB

Binh Phù Linh Ấn x10

50

1500 KNB

Linh Thú Đơn-Cực x30

2

1200 KNB

Đá Cường Hóa Phối Sức x20

20

400 KNB

Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

8

960 KNB

Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x15

5

400 KNB

Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ x1

4

800 KNB

Rương Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ x10

8

400 KNB

Đá Đúc Binh Phù x10

30

800 KNB

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x80

2

750 KNB

Bạc x150 Vạn

2

750 KNB

Bồi Dưỡng Đơn x300

2

320 KNB

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x20

100

400 KNB

Đá Đúc Thần Binh x100

10

160 KNB

Bạc x200000

50

Sau khi sự kiện kết thúc thì Tướng quân sẽ có một ngày để quy đổi vật phầm lần cuối cùng.

*Lưu ý: Các Tướng quân đặc biệt lưu ý các vật phẩm sự kiện sẽ mất hiệu lực và biến mất sau khi sự kiện kết thúc. Do đó nhớ sử dụng hết các vật phẩm sự kiện nhé các Tướng quân.
Event Left